Debatt

”De måste lägga sig ned och dö”


[adrotate banner=”28″]
”Ta klimatkatastrofen med temperaturökningar på allvar. En decentralistisk politik med en ny intellektuell insikt och infallsvinkel är 2014 års viktigaste frågor. De gamla modellerna och ismerna som inte förmår lösa vår tids problem måste lägga sig ned och dö”, skriver Eksjödebattören Lars-Håkan Halldin i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Vid tre till fyra graders ökning av medeltemperaturen förutspås katastrofala konsekvenser för jorden, med utbredd torka, översvämningar och kraftiga stormar bland annat. Påverkan på klimatet blir ännu värre och det blir än mer bråttom att göra något åt utsläppen av koldioxid.

Detta är yttersta beviset för att Centraliseringen gått för långt. Den ekonomiska tillväxten är relaterad till fortsatt Centraliseringen. Det mest allvarliga är tron på att mer centraliseringen är lösningen på problemen. Detta är en farlig utveckling och problemlösningen anammar ur de traditionella ismernas oförmåga att se helhetsperspektiv.

Intellektuell oförmåga
Det är också intellektuell oförmåga att inse problemen varken utbildning skolan, universiteten och ekonomiska högskolorna ser problemen klart och man tror ökad ekonomisk frihet kommer lösa dessa problem. Det krävs en hård styrning och ramplanering för att bringa ned temperaturökningar. Det krävs intellektuell insikt att vi hotar jorden som livsplats ett oerhört ansvar. Oviljan att intellektuellt greppa dessa frågor gränsar till dumhet.

Hånfull attityd
Den hånfulla attityden att gröna satsningar inte skapar ekonomisk tillväxt är bara en brist i klokskap. Bygger vi vindkraft växer ekonomin. Producerar vi dessutom billig energi ökar lönsamheten i näringslivet och kostnaderna i offentlig sektor minskar sådant skapar stark ekonomisk tillväxt. Byta bränslen tillverka etanol, biogas, elbilar, , avgasrening, reningsverk nya klimatsmarta produkter kommer att ge oss rekordtillväxt fast den är grön medan den gamla svarta ekonomin kommer bli svag och skada klimatet och fördelningspolitiken.

Lars-Håkan Halldin

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook