Debatt

De ska bort från storstaden – förslag på utveckling av landsbygden

”Så vill C få myndigheterna att flytta från storstan. Efter nästan ett år av diskussion så släppte Statskontoret tidigare i år sin rapport om offentliga myndigheters närvaro i landet. Tyvärr bekräftade rapporten enbart det vi redan vet – nämligen att fler och fler myndigheter centraliseras till primärt storstadsregionerna. Några skarpa förslag fanns inte på hur man ska stoppa centraliseringen”, skriver Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet i riksdagen, i ett debattinlägg.

Regeringen har, tyvärr, inte heller presenterat några substantiella idéer om hur det rent praktiskt ska gå till för att vända utvecklingen. Däremot har man sagt att ambitionen är att myndigheter bättre ska spridas över hela landet.
Ambitioner utan åtgärder tenderar dessvärre att inte leda till förändring.
Därför lägger Centerpartiet fram tre förslag som snabbt kan implementeras och som direkt kan påverka myndigheternas lokalisering.

1. Flytta myndigheter från storstäderna. Genom lägre rikthyror så kan staten spara på medborgarnas pengar och få fler myndigheter att placera sina kontor på andra platser än exklusiva och centralt belägna platser i storstäderna.

2. Utveckla servicekontoren så att fler uppdrag och funktioner kan decentraliseras. Alla myndigheter kommer inte kunna ha kontor i alla kommuner – men en rimlig nivå är att i högre grad samordna myndigheter som har medborgarnära service så att dessa kan dela kontor. Då kan man sänka lokalkostnaderna och prioritera att ha tjänstemän på plats.

3. Fler myndigheter ska ledas av styrelser, som ersätter dagens insynsråd. Tidigare har så väl Alliansregeringen som Göran Perssons regering framfört tydliga signaler om decentralisering, vilket inte alltid hörsammats. Därför tror vi att en styrelse som planerar för och genomföra de beslut som riksdagen har fattat ger en bättre möjlighet att förankra politiska beslut i verksamheterna.

Vi tror att dessa tre förslag är en bra plattform att inleda ett decentraliserande arbete från. I den mån det överhuvudtaget fanns någon osäkerhet runt att myndigheterna lämnar landsbygd och landsort så bör dessa tvivel vara undanröjda via Statskontorets rapport.
Då räcker inte de tomma ambitioner som Socialdemokraterna så här långt kommit med.
Nu krävs riktiga politiska förslag för förändring.

Per Åsling (C), ordförande i skatteutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook