"De talar illa om Sverige, far med halvsanningar och sprider desinformation" | Höglandsnytt
Debatt

”De talar illa om Sverige, far med halvsanningar och sprider desinformation”


”Jag ställer mig dock tvivlande till att skribenterna läst det lagstiftningsförslaget som man hänvisar till”, skriver Kari Parman, ordf för socialdemokraterna i Gnosjö, i en replik på Stina Isakssons och Peter Lundgrens (båda företrädare för det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna som har sitt ursprung i nazismen) insändare i en lokal dagstidning måndagen den 3 juli 2017.

Att partiet vars företrädare talar illa om Sverige, far med halvsanningar och sprider desinformation i syfte att misskreditera etablissemanget är välbekant. Genom att svartmåla välfärdssamhället och demonisera dess företrädare ger partiets representanter sken av att det svenska samhället håller på att gå under. Man skyller Sveriges problem på invandring och på EU-medlemskapet.

I sin insändare antyder skribenterna att ett gäng icke folkvalda byråkrater i Bryssel bär skulden för lönedumpning och en totalt sönderslagen åkeribransch. Man förutser också att i princip alla svenska branscher kommer att gå samma öde till mötes. Man låter läsaren förstå att den svenska statsministern är ansvarig för den annalkande samhällskollapsen och att snart så kommer de svenska arbetarna att stå med mössan i hand som daglönare.

Retoriken följer en väluttänkt strategi som spelar på det historiska arvet och de nationella myterna om Sverige. De gamla Socialdemokraterna som byggde folkhemmet beskrivs som nationens hjältar i motsats till de nya Socialdemokraterna som sviker folket. Man spinner på en nostalgisk dröm om att ”det var bättre förr”, ett tryggare samhälle med mindre kriminalitet och våld, bättre skola, ordning och reda.

I insändaren påstår skribenterna också att försämringar kommer att drabba kollektivtrafiken till följd av de nya reglerna för kör- och vilotider för busschaufförer. Man antyder att ändringen av reglerna ökar risken för dödliga olyckor. Vidare påstår man att allt ansvar kommer att fråntas de vinstdrivande transportföretagen och flyttas över på chaufförerna. För att kunna bibehålla skäliga villkor på den svenska arbetsmarknaden hävdar Isaksson och Lundgren att det är dags att omförhandla Sveriges EU-medlemskap eller lämna EU.

Jag ställer mig dock tvivlande till att skribenterna läst det lagstiftningsförslaget som man hänvisar till. Förslaget som heter ”Paketet för rörlighet” utgörs av ca 1500 sidor komplex förslagstext uppdelade i 8 lagförslag. Syftet med paketet från EU-kommissionen är att göra trafiken säkrare, uppmuntra rättvisare vägavgifter, minska koldioxidutsläpp, luftföroreningar och trafikstockningar, minska administrativa bördan för företag, bekämpa olaglig anställning, garantera skäliga villkor och viloperioder för arbetstagare.

Kommissionen vill bekämpa existensen av olagliga anställningsförhållanden, bekämpa brevlådeföretag och få till stånd ett förtydligande av befintliga regler t.ex. tillämpning av nationell lagstiftning om minimilöner. Från Kommissionen säger man att man vill skapa ett bättre regelverk som gör det möjligt att följa principen ”lika lön för lika arbete”. Lagstiftningsförslaget är komplicerat och de olika medlemsländernas fackföreningar, industrier och åkeriföretag har alla olika uppfattningar om vilka regler som kommer att gälla i slutändan.

Förslaget från EU-kommissionen skall nu till Rådet där varje medlemsland skapar sin egen uppfattning för att därefter komma överens om gemensam ståndpunkt samtidigt fortsätter EUparlamentet främst i trasportutskottet, men till viss del även i sysselsättningsutskottet att gå genom de 8 olika delarna.

I motsats till insändarskribenterna spekulerar vi Socialdemokrater inte i olika skräckscenarier. Vi tar istället ansvar och genom att fortsätta arbeta för, och driva frågor om, schysta villkor i transportsektorn. Vi kommer att bekämpa socialdumpning och verka för bättre arbetsvillkor. Vi vill se bra sociala villkor för arbetstagaren och rättvis konkurrens för åkerinäringen.

Under de kommande månaderna kommer vi Socialdemokrater att aktivt arbeta med alla förslagen i paketet, lyssna in olika intressenter och experter, från transportarbetare till åkerinäringen för att påverka och göra de olika förslagen ännu bättre. Vissa delar är bra andra inte men vi kommer att jobba med att allt blir så bra som möjligt.

Där efter skall EU-kommissionen, EU-parlamentet och rådet sitta ner och hitta en gemensam kompromiss som i slutändan skall godkännas av Rådet och EU-parlamentet. När allt detta är genomfört kommer förslaget att implementeras i EU.

I motsats till insändarskribenterna väljer vi Socialdemokrater att delta i den demokratiska processen och driva våra frågor och påverka så att lagförslagen blir bättre. Isaksson och Lundgren däremot väljer att kritisera Sverige och Socialdemokratin och går ut med allmän EU-kritik istället för att ta ansvar och arbeta för förbättring.

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook