Nässjö Toppnyheter Vetlanda

De tänker stoppa döden – ny plan i Nässjö och Vetlanda

Döden ska bort, eller åtminstone inte öka i omfattning, enligt Höglandets räddningstjänstförbunds ”trygghetsbokslut.

Räddningstjänstförbundet har satt upp fem s k effektmål.

  •  Antalet suicider och försök till suicider ska inte öka under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
  •  Antalet fallolyckor hos personer som är 65 år och äldre ska minska med minst en procent under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
  •  Antalet brott ska minska med fem procent under perioden 2016-2019 i jämförelse med 2012-2015.
  •  I kommunal verksamhet ska antalet situationer som upplevs innehålla våld, eller hot om våld, minska.
  •  Konsekvenserna av värmebölja för personer som omfattas av kommunal omvårdnad ska minska.

– Höglandets räddningstjänstförbund samordnar och driver arbetet tillsammans med medlemskommunerna när det gäller säkerhet och trygghet. Fokus ligger på förebyggande arbete med olika aktiviteter som ska leda till att effektmålen nås. Det gäller allt ifrån åtgärder i den fysiska miljön till utbildning och information till enskilda och grupper. Även om det kanske är något tidigt att dra slutsatser över hur de olika aktiviteterna som genomförs påverkar utvecklingen av målen så kan vi ändå ana en liten positiv förändring när det
gäller suicid. Att nå de uppsatta målen ser vi som ett viktigt arbete eftersom olyckor och händelser av den här sorten orsakar mycket lidande och kostar samhället mycket pengar. Vi måste också komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete, säger Anders Karlgren (M), ordförande i förbundets direktion, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook