Ekonomi Höglandet

DE VET: om fem år är allt för gammalt, säger nej till ny teknik

Digitaliseringen gör de flesta affärsmodeller förlegade inom 5 år och svenska chefer är därför tveksamma till nya teknikinvesteringar, visar en ny undersökning.

Fler än sju av tio nordiska chefer tror att deras nuvarande affärsmodell blir förlegad inom fem år eller tidigare. Samtidigt skapar digitaliseringen fler möjligheter att utveckla nya affärer i samverkan med aktörer från andra branscher. Sverige är det land där startups och nya teknikföretag bedöms påverka utvecklingen allra mest – men där samtidigt viljan till nya teknikinvesteringar är lägst. Det framgår i en ny studie som genomförts av Kairos Future på uppdrag av mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

Tieto genomförde ifjol och 2017 en studie med 500 nordiska chefer från ett brett utbud av branscher i Sverige, Finland och Norge om deras syn på framtiden. Dessa intervju- och enkätundersökningar från nordiska företagsledare utgör grunden för resultaten i studien Future Perspectives.

Resultaten visar att 69 procent av företagsledarna bedömer att digitaliseringstempot och utvecklingen kring nya disruptiva affärsmodeller kommer att ske snabbare de kommande fem åren än under den gångna femårsperioden. 74 procent väntar sig att förändringen framförallt kommer utifrån och drivs på av nya startupbolag som påverkar utvecklingen även inom den egna industrin. Detta är mest påtagligt i Sverige, där över hälften (51%) av cheferna bedömer att tech-startups är drivande i skapandet av nya affärsmodeller, följt av Norge (38 %) och Finland (34 %).

– Cheferna är överens om en sak; affärsmodellerna blir förlegade allt snabbare. De flesta bedömer att deras verksamhet kommer att förändras drastiskt inom bara några år. Men utvecklingen och de nya teknikdrivna företagen bör inte ses som ett hot utan som en plattform för affärsutveckling och ny tillväxt. De många framgångsrika startups vi lyckas få fram i Sverige visar att vi har bra förutsättningar för att samverka och leda utvecklingen i ekosystemet, säger Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto, i ett pressmeddelande.

De verksamheter som cheferna tror kommer att genomgå störst förändring som en följd av utmaningen från nya aktörer är företag inom bank- och finansindustrin, mediebranschen, detaljhandeln och grossistindustrin.

Samtidigt visar resultaten att många är tveksamma till att investera i nya möjligheter och teknologier, så som virtual reality, nya e-handelslösningar, e-learning eller smarta e-hälsoverktyg. Svenska företagsledare är minst villiga till detta – bara 17 procent av cheferna anger att de är redo att göra större investeringar i nya teknologier och områden de uppger som intressanta, jämfört med 24 procent av cheferna i Finland och 18 procent i Norge.

– Svenska företag är överlag relativt teknikmogna i ett internationellt perspektiv. Men det gäller att fortsätta att investera i dessa områden för att inte riskera att tappa fart i den omställning som digitaliseringen innebär. De som lyckas med att både effektivisera verksamheten och driva innovation med nya tjänster och affärsmodeller är de som står som vinnare i slutändan, säger Håkan Dahlström.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook