DEBATT: Förbjud alla religiösa friskolor | Höglandsnytt
Debatt Höglandet

DEBATT: Förbjud alla religiösa friskolor

Regeringens förslag om hårdare kontroll av den som vill starta religiös friskola är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte, anser Humanisternas ordförande Christer Sturmark och ställer därför, i ett opinionsinlägg, en öppen fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin: När tillsätter regeringen en utredning för att stoppa alla skolor som bedriver ensidig religiös påverkan riktad till skolelever?

Det är bra att regeringen nu börjar ta tag i frågan om religiösa friskolor. Det är – som utbildningsministern säger – minst sagt märkligt att religiösa trossamfund som inte är berättigade till statliga bidrag ändå kan få starta och driva skolor. Vi hoppas dock att detta bara är en del i en bredare utredning av hur religiösa friskolor i det obligatoriska och skattefinansierade skolväsendet ska stoppas.

Det är viktigt att regeringen nu tar tag i frågan ordentligt. Att enbart kontrollera nya religiösa friskolor räcker inte. Samma regler som redan idag gäller för kommunala skolor ska även gälla för alla fristående skolor: hela skollagen ska vara helt fri från religiös påverkan. Religiös och annan livsåskådningsundervisning får bedrivas på kvällar, helger och lov.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig – inte för att religiösa trossamfund ska få bedriva ensidig religiös påverkan. Vi ifrågasätter därför om religiösa samfund eller aktörer över huvud taget ska få tillstånd att bedriva skola. Det kommer bara att bädda för försök att kringgå en ny lagstiftning.

Christer Sturmark, Humanisternas ordförande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook