Debatt

DEBATT: Låg standard ger inte fler hyresrätter


”För de flesta hyresvärdar – både privata och kommunägda – är det självklart att med jämna mellanrum modernisera sina fastigheter. Just nu finns det stora renoveringsbehov av hyreshusen i Sverige. Miljonprogrammet uppfördes för ett halvsekel sedan och 50 år gamla lägenheter måste till slut byggas om. Att bara upprätthålla en lägsta tänkbar underhållsnivå räcker inte om husen ska klara ytterligare flera decennier, att hjälpligt lappa och laga förslår inte särskilt långt”, skriver Mattias Peterson, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna i Jönköpings län i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Eftersom hyresgästerna oftast också vill ha lägenheter av hög kvalitet och med modern standard genomförs de flesta renoveringar i samförstånd mellan hyresvärd och hyresgäst. Det finns ingen stor efterfrågan på att bo omodernt och slitet. Men det händer också att någon eller några hyresgäster i ett hus som ska renoveras säger nej. Inte för att de inte vill ha en modernare bostad, det vill de flesta, utan för att de med sitt motstånd mot renoveringen hoppas slippa att betala den högre hyra som följer av att lägenhetens standard höjs.

Lagstiftaren har gett hyresgästerna ett mycket starkt skydd så att de inte utsätts för omotiverade renoveringar. Redan i dagsläget kräver regelverket att samtliga hyresgäster lämnar skriftligt godkännande för att hyresvärden ska få påbörja en ombyggnad i lägenheterna. Det räcker alltså att en enda hyresgäst vägrar för att renoveringen inte ska kunna påbörjas. Då måste hyresvärden gå till hyresnämnden för att få frågan prövad.

Ett starkt konsumentskydd är viktigt, men det måste vara balanserat så att det inte hindrar privata och kommunägda bostadsbolag från att genomföra nödvändiga renoveringar. Den viktiga principfrågan som utredaren har att ta ställning till är vilket inflytande den befintliga hyresgästen ska ha. Om det är dagens hyresgäst som genom ett veto mot renoveringar också ska kunna bestämma lägenhetens standard och skick för framtida hyresgäster blir varje form av långsiktig fastighetsförvaltning i praktiken mycket svår att genomföra. Det riskerar att leda till en stegvis standardsänkning av hyresrätter och att fler hyreslägenheter säljs till mindre långsiktiga ägare eller ombildas till bostadsrättslägenheter.

När opinionsgrupper uppmanar hyresgäster att regelmässigt vägra angelägna upprustningsprojekt bedriver de därför också ett högt spel med hyresrättens framtid som insats. Deras argumentation utgår från att hyresgästens rätt att bestämma över sin bostad och huruvida en nödvändig renovering ska kunna utföras ska vara lika stark som om vederbörande ägde den.

Den fastighetsägare som vill sköta sina fastigheter på ett ansvarsfullt sätt måste tänka längre. Det motstånd vi ser mot renoveringar av äldre hyresrätter riskerar att hota hyresrättens framtida ställning som en attraktiv boendeform. Sveriges seriösa fastighetsägare renoverar sina bestånd för att säkra hyresrättens attraktivitet för nuvarande OCH framtida hyresgäster.

Mattias Peterson
Ansvarig näringspolitik
Fastighetsägarna Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook