Debatt

DEBATT: Lägg inte ner biogasfabriken


”För att vi ska bryta Sveriges oljeberoende och för att människor ska kunna leva där bilen behövs, även efter oljesamhället, måste vi satsa på förnybara bränslen och el som drivmedel”, skriver >Michael Wallin, ordf. i Miljöpartiet de grönas distriktsstyrelse i Jönköpings än, i ett debattinlägg.

Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län anser precis som Miljöpartiet i Jönköping att Jönköpings kommun ska fortsätta producera biogas av kommuninvånarnas matavfall. För att vi ska bryta Sveriges oljeberoende och för att människor ska kunna leva där bilen behövs, även efter oljesamhället, måste vi satsa på förnybara bränslen och el som drivmedel. För att klara av omställningen till ett hållbart samhälle behövs aktörer som skapar förutsättningarna

Biogasproduktion i vårt län är viktigt inte bara för Jönköpings kommun utan också för att klara uppsatta klimatmål i andra kommuner och i synnerhet för kollektivtrafiken i regionen. Biogas är en viktig och betydande del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. För att klara omställningen kommer Sverige behöva fler biogasproducenter – inte färre. Biogasproduktion tar tillvara en lokal resurs som skapar jobb och teknisk utveckling i regionen.

Michael Wallin
Ordf. i Miljöpartiet de grönas Distriktsstyrelse, Region Jönköpings Län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook