DEBATT: Lärarbristen i förskolan ohållbar | Höglandsnytt
Debatt

DEBATT: Lärarbristen i förskolan ohållbar

”Ohållbart att lärartätheten i förskolan försämras. Idag presenterade skolverket siffror som visar att barngrupperna i förskolorna minskar men på bekostnad av lärartätheten. Lärarbristen slår brett i hela skolsystemet och problemen är uppenbart stora i förskolan”, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett debattinlägg.

Vi vet att grunden för barnens utbildning läggs i förskolan, där börjar deras utbildningsresa. Vi vet också att förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och att göra förskolläraryrket mer attraktivt är en smart utbildningspolitik.

Det är positivt att barngrupperna minskar men det är fortfarande en bra bit kvar till Skolverkets riktmärken. Stora barngrupper är det som förskollärarna själva säger är ett av de enskilt största arbetsmiljöproblemen.

Ska barngrupperna fortsätta minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats. Förskollärarna måste inkluderas i de nationella satsningar som görs på läraryrket, det går inte längre att blunda och tro att lärarbristen i förskolan kommer att lösa sig av sig själv.

Vi vet att förskollärarutbildningen har ett stort söktryck, det finns därför möjligheter till en utbyggnad av den utbildningen. Det skapar förutsättningar för både ökad lärartäthet och minskade barngrupper.

För att satsa på förskollärarna och göra deras arbetssituation bättre, samt locka fler till yrket föreslår Lärarförbundet sju investeringar:

Öka lärartätheten
Minska gruppstorlekarna
Rensa bland förskollärares arbetsuppgifter
Lägg mer resurser på barn i behov av särskilt stöd
Inför karriärtjänster i förskolan
Satsa på kompetensutveckling
Höj lönerna för att rekrytera och behålla förskollärare

Johanna Jaara Åstrand

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook