Debatt Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

DEBATT: Ni måste ta ansvar för nedskräpningen på Höglandet

Plastskräpet i Jönköpings läns vattendrag måste minska. Då behöver cigarettillverkare och producenter av plastförpackningar ta ett större ansvar för det skräp som hamnar utanför dagens föråldrade återvinningssystem, skriver Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz i ett opinionsinlägg.

De senaste åren har allt fler fått upp ögonen för problemet med plast i sjöar och hav. Regeringen har tagit initiativ för att ta itu med problemet, men ändå ökar nedskräpningen i Jönköpings län. Vilket i sin tur leder till mer skräp i haven.

En cirkulär ekonomi bygger på att alla resurser antingen återanvänds eller återvinns. Det förutsätter att allt avfall tas om hand. Dagens återvinningssystem baseras på att vi köper och bär hem varor, och att förpackningar och rester sorteras och slängs exempelvis vid miljöstationer eller i återvinningsrum.

Men det rimmar dåligt med dagens konsumtionsmönster. Vi köper allt mer fika, mat och prylar on the go – när vi är på språng. Det gör att mängden skräp ökar, skräp som inte helt enkelt inte ingår i det system vi har byggt upp kring återvinning.

Det finns ett lagstadgat producentansvar för förpackningar. Avsikten är att spara på samhällets resurser, minska mängderna avfall och stimulera till återanvändning och återvinning.  Problemet är bara att systemet läcker.

När en engångsmugg eller cigarettfimp hamnar på marken, och inte i det återvinningssystem som finns, lämpas ansvaret över på den kommun eller markägare som ansvarar för renhållningen. Och att behöva städa upp är både dyrt och onödigt.

För att nedskräpningen i Jönköping ska minska krävs framförallt attitydförändringar hos konsumenter. Håll Sverige Rent gör vad vi kan för att uppmärksamma fler på problemet. Och vi behöver hjälp från fler i kampen mot skräpet.

Därför vill vi uppmana producenterna att ta ett större ansvar genom att tillverka förpackningar som är lättare att sortera, som genom sin design minskar riskerna för nedskräpning och som hjälper konsumenterna att slänga skräpet på avsedd plats. Jönköpings kommuner behöver också göra det lättare att sortera skräp vid vanliga papperskorgar, och se till att dessa rymmer även stort skräp som sushi- och pizzakartonger.

När det gäller vårt klart vanligaste skräp – fimpen – är även det en källa till plast i haven eftersom cigarettfiltret innehåller plast. Det är dags att även cigarettillverkarna tar sitt ansvar. Politikerna bör också tydliggöra att all nedskräpning är olaglig, till exempel genom att inte låta fimpar vara undantagna från skräpboten.

Håll Sverige Rents vd Johanna Ragnartz

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook