Ekonomi Höglandet

Delar ut en miljard kr till sina medlemmar

Medlemsägda skogskoncernen Södras stämma beslutade om miljardutdelning till medlemmarna, idag onsdag.

Ikväll onsdag kom besked om att Södras stämma beslutat om att dela ut 1 miljard kronor till medlemmarna, flera av dem på Höglandet. Styrelsen omvaldes, inklusive Lena Ek som ordförande.

Södras högsta beslutande organ, stämman, beslutade om en vinstutdelning på 1 miljard kronor till medlemmarna. Utdelningen består av utdelning på insatskapitalet med 15 procent (439,5 MSEK), 10 procent på virkesleveranserna (435,6 MSEK) och insatsemission om 10 procent på inbetalt insatskapital per 31 december 2015 (127,3 MSEK). Samtidigt beslutades om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 7,7 procent (10,0 MSEK).
”Södra hade ett resultat på historisk hög nivå 2015 vilket återspeglas i den stora utdelningen som nu kan göras till medlemmarna. Det är viktigt att våra ägare känner att vi är långsiktiga i utdelningsfrågorna och att de får avkastning på både sitt riskkapital och sina virkesleveranser. Vinstdelningen bidrar till att göra det lönsamt med ett aktivt skogsbruk och ett aktivt deltagande i Södra”, säger Lena Ek i ett uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook