Debatt

Demenscentrum Norrgården ett ”Äldrehus”

På onsdag är det dags för Kommunfullmäktige i Vetlanda. Som punkt 5 ligger det ett svar på min motion om inrättandet av ett Demenscentrum på Norrgården.

Vård och omsorgsnämnden har som vi vet redan fattat ett beslut om inrättandet av Norrgården som Demenscentrum. Även kommunalrådet uttalade för någon vecka sedan i ortens tidning att svaret på min motion föranleder inte några vidare åtgärder.

Nåväl kan väl allt tyckas.

Min intention är att vi skall samla Vetlandas spetskompetens i form av geriatriker (specialistläkare för äldre och dementa) samt tillräckligt med kompetent personal på Norrgården likt formen av ett “Äldrehus”. Antalet dementa ökar med ca 60 personer per år inom kommunen. Ytterligare en viktig faktor är att vi samlar god kunskap i närheten av vårdtagarna, så att transporter av de äldre, vilket verkar förvirrande, blir så få som möjligt.

Vi har i dagarna hört om flera missförhållanden på äldreboenden runt om i landet. Både de äldre och deras anhöriga känner en stor oro över hur de kommer att bli behandlade när man inte längre klarar vardagen hemma.

Visst är beslutet fattat, men ett demenscentrum är inte bara ett hus där man förvarar våra äldre. Våra gamla ska behandlas värdigt och med respekt. Våra gamla skall tillsammans med sina anhöriga känna trygghet dygnet runt.

Det är inte värdigt att bli inlåst på sitt rum.

Det är inte värdigt att ligga i sina blöta blöjor i timtal för att det saknas omvårdnad.

Det är inte värdigt att inte få gå ut i friska luften mer än någon gång i månaden.

Visst, dessa hus som som har dessa brister kallas också för Demenscentrum.

Man kan inte bara kalla detta för Demenscentrum bara för att kommunen placerar de dementa på samma plats och under samma tak.

Det är detta min motion handlar om och jag kommer noggrant att följa hur Vård och Omsorgsförvaltningen fullföljer sitt tagna beslut!

LARS-OLOF REINFELDT (MP)

Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook