Demonstration utanför stadshuset för folkomröstning i Nässjö | Höglandsnytt
Nässjö

Demonstration utanför stadshuset för folkomröstning i Nässjö

En demonstration för folkomröstning i Nässjö om skolnedläggning i Nässjö genomföras.

Demonstrationen för folkomröstningen är planerad till torget utanför stadshuset i Nässjö den 1a mars.
Bakom demonstrationen står gruppen Rädda Centralskolan och fullmäktigepolitikern Etelka Huber (mp) som tidigare krävt en folkomröstning och opponerat sig mot kommunledningens beslut att ingen folkomröstning ska hållas.

Läs mer om folkomröstningen och Centralskolan här.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

7 Comments

  1. Mycket bra att arbetet för en folkomröstning fortsätter. Det borde vara en självklarhet att politikerna vill lyssna på vad väljarna vill. En sak som förbryllar mig är Etelkas starka engagemang i denna fråga. Jag har ett bestämt minne av att de två politiker som väckte förslaget om en nedläggning av cenralskolan var just Etelka Huber(mp) och Malin Olsson(m).

  2. Jag tror väl i och för sig inte att m har ändrat inställning i frågan Gunnar Gadderyd, som du antyder. Etelka har inte varit ”drivande” om att lägga ned Centralskolan eller någon initiativtagare.! Vi i MP kände oss inte bekväma med att en så viktig och central skola i kommunen ska avyttra skolverksamheten utan att en ordentlig och demokratisk folkomröstning äger rum, där kommuninvånarna får säga sitt. Ju mer jag läser i utredningen om ”Framtidens Grundskola” desto mer lär jag mig. Jag sitter i BU-nämnden och har lärt mig att det tar tid innan man får klart för sig hur skolstrukturen ser ut i dag i Nässjö. Ett stort problem med utredningen har varit att slutenheten. Jag har dock inte hört så mycket från SD mer än att ni är emot en nedläggning. Vad tycker ni om resten av utredningen? Hur ser er skolpoitik ut för Nässjö kommun?

  3. Du skrev att hon ville tvärtom, det tolkar jag som det motsatta. Men jag vet ju deras ställningstagande. Jag tänkte främst på vad ni vill göra i Nässjö med skolan! Jag känner väl till er politik på riksplanet. Det är märkligt att ni alltid räknar människor i kostnader, men ser inte hur mkt skatteintäkter alla personer med utländsk bakgrund som arbetar ger i Sverige! 80% av kommunerna skulle minska sin befolkning, om vi inte hade invandring. Förutom det rent mänskliga. Landsbygdskommunerna skulle utholkas på invånare. Det går inte att göra en sån uträkning och komma fram till den siffran du nämner. Varför räknar ni inte med intäkterna?

  4. Jag förstår att du inte läst sd’s budgetförslag. 120 miljarder är en nettobesparing alltså är intäkterna medräknade.

  5. Egentligen är det ett helt absurt sätt att räkna på. Jag anser att man bör satsa mer på integration. Ser man det i ett lite längre perspektiv så kommer man kommer att behöva mer arbetskraft. Rent mänskligt anser jag att vi ska hjälpa människor på flykt. solidaritet och internationellt ansvar. tycker också att det berikar mig som människa att ta del av andra kulturer. Har läst delar av budgeten. Men det finns ingen möjlighet till att begränsa flyktingmottagandet till de nivåer sd vill ha dem till. Speciellt inte med tanke på de konflikter som äger rum i t.ex Syrien! Men just det ja. Den här tråden handlade ju om skolan.

  6. De nivåer sd vill ha på invandringen är samma nivå som norge och danmark har idag. För mig låter det väldigt rimligt.

  7. Jag var avvaktande i början av förra året när det gällde hur framtida skolorganisationen skulle se ut. Vi försökte med en lyssnarkampanj som vi genomförde under våren. Det annonserades och föräldrar, elever och andra intresserade bjöds in. Kampanjen blev dessvärre inte vad vi hoppades och alltför få personer kom. Därmed ansåg vi i Miljöpartiet att vi inte hade underlag att lägga fram en egen skolutredning. Vi inväntade därför istället majoritetens och förvaltningledningens förslag. Vilken vi är ytterst kritiska till. Den har jobbats fram i slutna rum. Varken pedagoger, rektorer, elever, övriga partier eller föräldrråd har varit delaktiga i framtagandet. Dessutom är skolutredningen undermånlig ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta går att läsa om i alla remissytttrande som kommit in. Från Miljöpartiets sida tog vi tidigt beslut om att stödja Folkinitiativet ”Rädda Centralskolan”´s önskemål om en folkomröstning i frågan. Vi gick ut med ett pressmeddelande där vi sa att vi stödjer lokal folkomröstning, vi har hjälpt till med namninsamling och nu i förlängningen är vi med och planerar demonstrationen. I slutänden handlar det om lokal demokrati och att stödja det engagemang som finns i stugorna.

Kommentarer avstängda