Den galna staden: priserna blir enormt höga i Jönköping | Höglandsnytt
Ekonomi Jönköping

Den galna staden: priserna blir enormt höga i Jönköping

Heta budgivningar som driver upp bostadspriserna långt över utgångspriset är inget isolerat Stockholmsfenomen. Mäklarhusets sammanställning av skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris i Sveriges tio största städer visar att budgivningarna rusar mest i Jönköping, Linköping och Norrköping.

Budgivningar som leder till att bostäder säljs för priser som vida överstiger utgångspriset har under senare tid varit föremål för debatt och lett till frågor om alltifrån så kallade lockpriser till konsumentskyddet på bostadsmarknaden.

För att undersöka frågan närmare har Mäklarhuset gett Värderingsdata i uppdrag att sammanställa skillnaden mellan utgångspris och försäljningspris för bostadsrätter i Sveriges tio största städer under perioden 1 januari 2016 till 30 maj 2017.

Resultatet visar att skillnaderna är som störst i Jönköping, Linköping och Norrköping, där ettor och tvåor i snitt stiger med över 20 procent under budgivningen medan lägenheter som har tre rum eller fler ökar med mellan 15 och 20 procent.

– Skillnaderna städerna emellan visar att det är efterfrågan snarare än låga utgångspriser som driver prisuppgångarna. Jönköping, Linköping och Norrköping är städer med stor inflyttning för arbete och utbildning. Det är givetvis inte önskvärt med budgivningar som sticker iväg allt för mycket i pris. Vi märker att flera konsumenter upplever osäkerhet. Med stöd från lagstiftningen kan vi göra budgivningen tryggare och mer transparent. Vi anser att Sverige bör se över ett införande av bindande bud och att lagstifta om att samtliga bud ska redovisas öppet, säger Erik Wikander, vd Mäklarhuset, i ett pressmeddelande.

Avvikelse i procent (medianvärde) mellan utbudspris & slutpris för bostadsrätter 1 januari 2016 – 30 maj 2017
Stad 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum eller fler
Uppsala 6,3% 7,4% 6,2% 6,7%
Linköping 22,0% 21,9% 18,1% 20,2%
Norrköping 22,3% 20,0% 11,5% 14,7%
Jönköping 26,2% 23,5% 17,5% 17,3%
Helsingborg 3,4% 3,4% 0,6% 4,0%
Örebro 9,3% 8,6% 6,6% 6,9%
Västerås 14,7% 13,8% 9,8% 8,2%
Göteborg C 16,6% 13,7% 9,2% 7,4%
Malmö C 8,8% 7,4% 4,4% 5,4%
Stockholm C 22,3% 15,0% 9,5% 8,3%
Riket 16,7% 13,2% 9,2% 9,8%

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook