DEN HEMLIGA PLANEN: Så kommer du åka bil om några år | Höglandsnytt
Debatt Ekonomi Eksjö Höglandet Mord i Nässjö Nässjö Sävsjö Vetlanda

DEN HEMLIGA PLANEN: Så kommer du åka bil om några år


För första gången skriver nu företrädare för olika förnybara alternativ en gemensam artikel på DN Debatt för att lyfta fram hur fossila bränslen ska ersättas i olika delar av transportsektorn och var respektive bränsle har sina största fördelar.

Debatten mellan olika icke-fossila drivmedel har stundtals varit hård och kontraproduktiv på ett sätt som bara gynnat de fossila alternativ som trots allt fortfarande dominerar marknaden. För att ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som idag används i transportsektorn räcker det inte med en lösning. Alla kommer att behövas.

Därför har Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, nu samlat företrädare för olika förnybara alternativ och olika delar av transportsektorn för att lyfta fram vad man är överens om så att man inte sätter krokben för varandra i onödan.

I artikeln har man tagit fram fem ståndpunkter som visar var drivmedlen gör störst nytta.

 • 1. Elektrifieringen kommer göra störst nytta i städerna.
 • 2. Biogas är idealiskt för regional buss och lastbilstrafik men också kan få stor betydelse inom industrin. Även elvägar kan vara en lösning på vissa sträckor.
 • 3. Långväga transporter kommer gå på biodiesel (HVO) eftersom det kan blandas med fossil diesel och därmed också kan köra till länder där endast fossila alternativ finns att tillgå.
 • 4. Sjöfarten som nu i stor omfattning går över till metanol och flytande fossil gas bereder sig därmed på att gå över till de biobaserade motsvarigheterna. Färjetrafik på kortare sträckor kan elektrifieras.
 • 5. Flyget har på kort sikt inga andra alternativ än att byta till biodrivmedel. På längre sikt kan olika hybridlösningar bli aktuella beroende på hur lätta batterierna blir i framtiden.

Artikelförfattarna är också överens om att det krävs en snabb utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning, förutsättningar för inhemsk produktion av hållbara drivmedel och batterier och en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Artikeln är underskriven av:

 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Beatrice Torgnyson Klemme, VD, Biogas Öst med BioDriv Öst
 • Björn Aronsson, Verksamhetsledare, Vätgas Sverige
 • Fredrik Larsson, Ansvarig för Miljö och Klimat, Föreningen Svensk Sjöfart
 • Johan Böhlin, energi- och drivmedelsstrateg, SLL-Trafikförvaltningen
 • Maria Fiskerud, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Olle Johansson, VD, Power Circle
 • Åsa Pettersson, Head of Public & Sustainability Affairs, Scania

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook