Den politiska arenan i Nässjö kommun är tillknäppt | Höglandsnytt
Debatt

Den politiska arenan i Nässjö kommun är tillknäppt

Vid Nässjö kommunfullmäktiges senaste sammanträde 16/6 presenterades en motion ”Insynsplatser i nämnder i Nässjö” undertecknat av Gunnar Gadderyd (Sd)

Jag tycker att det är självklart att partier som fått mandat i Nässjö kommunfullmäktige också ska ha en insynsplats i nämnder och styrelser .Man ska alltså ha rätt att sitta med, lyssna vid sammanträden men inte besluta. Detta är ett led i den demokratiska process som borde gälla.

Att utestänga partiers möjlighet att få tidig information kring de ärenden som avhandlas är fel. Att utestänga deras möjlighet att ta del av argumentationen är också fel. Den demokratiska processen kommer ur balans med detta rådande system i Nässjö kommun.

Utöver Sverigedemokratenas ledamöter, var jag ensam ledamot om säga ja till denna motion. Den rådande inställning från majoriteten i Nässjö kommunfullmäktige är för mig en gåta- sätt ur ett demokratiskt perspektiv. Hur ser situationen ut i resten av Höglandet kommuner? Är den politiska arenan lika tillknäppt överallt?

ETELKA HUBER (MP)ordinarie ledamot i Nässjö Kommunfullmäktige

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook