Den välbesprutade jordgubben | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Den välbesprutade jordgubben

Inför jordgubbssäsongen vill jag uppdatera mig och beställer från Jordbruksverket  information om växtgifter i bärodling. Det är ingen rolig läsning för den som tycker om jordgubbar. För jordgubben är vid sidan av potatis den i särklass mest besprutade.

För att bekämpa svampangrepp finns 13 olika preparat, 9 olika insektsmedel, 8 preparat mot kvalster och 14 olika växtgifter mot ogräs. Sammanlagt 44 preparat varav 33 p g a sin giftighet förbjudna att användas  i ekologisk, KRAV-godkänd jordgubbsodling.  

Lantbruksuniversitet tycks främst utbilda kemister i takt med att GMO-företag och gifttillverkare sponsrar utbildningen. Agronomerna ser bara hot och tar till alla slags kemiska medel. De ser inte vilka risker de utsätter konsumenterna och odlarna  för eller  den obalans de skapar i naturen och som faktiskt bidrar till att på sikt öka angreppen.  

Odling av jordgubbar har tyvärr antagit ren industrikaraktär där hela armadan av gifter används. I Jordbruksverkets förteckning över skadegörare räknar experterna upp inte mindre än 23 hot mot jordgubbarna. Allt från Gråmögel, Svartröta, Ludet ängsstinkfly till Nålnematoder. Och allt ska sprutas bort.  För hobbyodlaren måste det framstå som ett under att det utan alla dessa preparat går att odla jordgubbar överhuvudtaget.

Det är inga ofarliga preparat.  Har själv en skadad lunga  efter att ha ätit  jordgubbar som besprutats med ett växtgift som enligt tillverkaren kan ge obotliga lung- och njurskador.  Gifterna kan också  bidra till ökad allergi, astma och cancer. Värst utsatta är förstås de som arbetar i jordgubbsodlingarna. Även om de skyddar sig med gasmask, handskar och skyddskläder.

Så här beskriver fabrikanten själv  ett av sina farliga preparat, Betanal, under Riskupplysningar:
Mycket giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Giftig för fjärilar, bin och andra pollinerande insekter.

Den regniga försommaren innebär extra mycket besprutning. Dessutom har LRF som lägger miljoner på att i framställa sig som miljövänligt  begärt och fått dispens  av KEMI (Kemikalieinspektionen) för det i jordgubbar  förbjudna starka växtgiftet  Betanal.  Lantmännen som ryms under LRF-paraplyet är storsäljare av växtgifter.

Rune Lanestrand, Tidigare redaktör för Småbrukaren

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook