Hultsfred Vimmerby

Det är bara fel på magen, trodde läkaren – nej, det var blodig lungcancer

Ledningen primärvårdsförvaltningen vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en s k fördröjd diagnos.

Fallet gäller en 68-årig man med långvariga besvär av hosta som utretts genom hälsocentralen och specialistmottagningar.

Det har funnits misstankar om astma och refluxsjukdom i magsäcken som orsak vilket har föranlett flera undersökningar i primärvården och på sjukhus. Lungröntgen skedde inte förrän i ett senare skede när även blodtillblandning i upphostning tillstötte sju månader efter att patienten sökte för hostan.

”Fortsatt utredning har då visat en stor lungtumör med metastaser. Vårdgivaren finner att lungröntgen ingår i basal utredning av långvarig hosta i ett tidigare skede än som blivit fallet. Fördröjning av diagnosen bedöms som en allvarlig vårdskada genom att behandlingsinsatser först senare har kunnat sättas in vilket kan påverka prognosen”, säger chefläkare Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook