Ekonomi Höglandet Toppnyheter

Det är nästan så att man svimmar – de måste bygga för 60 miljarder kr

Kommunerna bygger drygt 5 000 platser i särskilda äldreboenden i år och nästa år. En satsning på runt 11 miljarder kronor. Men ännu mycket större investeringar krävs framöver för att klara behoven. Det visar Dagens Samhälles kartläggning.

Under 2017 och 2018 bygger 98 kommuner 5 435 nya bostäder. Dessutom uppförs 178 bostäder genom ändring av befintliga byggnader, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Räknat på en schablonmässig byggkostnad per bostad på 2 miljoner kronor handlar det om en investering på omkring 11 miljarder kronor.

Men det är bara början. Behoven av särskilda boenden för äldre ökar i takt med en åldrande befolkning, och prognoser visar att 40 000 nya platser behövs till 2030. 125 kommuner har redan i dag brist på platser i särskilda boenden för äldre.

För att täcka framtidens behov om tiotusentals ytterligare platser kommer det att krävas helt andra investeringsnivåer på ytterligare cirka 60 miljarder kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook