DET ÄR SKIT! | Höglandsnytt
Aneby Eksjö Höglandet Hultsfred Jönköping Jönköpings län Nässjö Sävsjö Småland Toppnyheter Tranås Vetlanda Vimmerby Ydre

DET ÄR SKIT!

Nu kommer de dystra uppgifterna om slöseriet med naturens resurser och nivån på det förljugna samhället i Sverige.

Avfallsmängderna ökar igen. Branschorganisationen Avfall Sverige presenterar nu ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades 4782 440 ton, 473 kg per person, en ökning med 2,5 procent från 2016 till 2017.

Under samma period har BNP ökat med 2,4 procent. Ökade avfallsmängder är en trend som återkommer i varje högkonjunktur sedan många år tillbaka, analyserar Avfall Sverige.

En stor del av avfallsökningen består av grovavfall till energiåtervinning. Restavfallet, som läggs i vanliga soppåsen, har dock minskat.

– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas. Inom en inte alltför avlägsen framtid kräver EU:s mål för cirkulär ekonomi att vi hushållar med resurserna, att vi återvinner och återanvänder men framför allt förebygger avfall. Avfallsbranschen har vidtagit flera åtgärder i den vägen, nu krävs det att även producenter och tillverkare gör oss sällskap. Avfallsmängderna måste minska även i tillverkningsledet, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i ett uttalande.

Fakta från Avfalls Sveriges analys

  • Materialåtervinningen är i stort sett oförändrad men energiåtervinningen har ökat med 6 procent. Hälften av hushållsavfallet går nu till energiåtervinning.
  • Deponering av hushållsavfall har minskat med 24 procent och är nu nere på 0,5 procent. Det genomsnittliga EU-landet deponerar en fjärdedel av hushållsavfallet.
  • Biologisk återvinning – rötning och kompostering – har minskat med 2,2 procent. 16 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning.
  • Mängden insamlat matavfall ökade med 4 procent. 2017 hade 223 av landets 290 kommuner separat insamling av källsorterat matavfall.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook