"Det blir dyrt och dåligt" | Höglandsnytt
Debatt

”Det blir dyrt och dåligt”


[adrotate banner=”27″]
”Valets viktigaste fråga är jobben. Socialdemokraterna går till val på en politik för att kraftigt höja skatterna på jobb. De vill därtill kraftigt bygga ut bidragssystemen vilket skulle försämra drivkrafterna för jobb och leda till lägre sysselsättning. Grunden för Nya Moderaternas politik att alla som vill och kan också ska ha ett jobb att gå till”, skriver Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Vi vill att jobben ska bli fler och komma fler till del. Att ha ett jobb att gå till, en chans att stå på egna ben och möjlighet att bestämma över sitt eget liv utvecklar oss som människor. En egen lön, arbetskamrater och gemenskap på en arbetsplats ger människor en chans att skapa ett gott liv åt sig själva och andra. När fler jobbar får också fler människor chans att bidra till allt som är vårt.

Vi tror på människans inneboende kraft. Att alla som vill och kan jobba också ska ha ett jobb att gå till har varit en röd tråd för Nya Moderaterna och Alliansregeringen genom två mandatperioder. Det har gett resultat. Sysselsättningen har ökat med mer än 250 000 personer. Även befolkningen har ökat under samma period, men det ger inte automatiskt fler jobb. Trots den djupaste internationella finanskrisen sedan 30-talet har Sverige bland EU:s starkaste offentliga finanser. Det har gett mer resurser till vår gemensamt finansierade välfärd. Vår ekonomi sticker ut i Europa, där många andra länder i stället tvingats skära ner och strama åt.
[adrotate banner=”27″]
Mot oss står Socialdemokraterna som utan stöd från något annat parti har utlovat att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU om sex år. Är S mål ambitiöst eller är det ett luftslott? S går till val på en politik med kraftigt höjda skatter på jobb vilket kan leda till över 80 000 färre jobb eftersom höjda skatter på jobb och företagande skulle minska företagens vilja och möjlighet att anställa. Det skulle få stora konsekvenser inte minst för Sveriges unga.

S vill fördubbla restaurangmomsen. De vill införa en lastbilsskatt som skulle slå mot varutransporter och försämra möjligheterna för människor och företag på landsbygden. RUT-avdraget ska minskas och hela systemet med ROT och RUT, som har gjort svarta jobb vita och öppnat upp nya jobbmöjligheter för många människor, ifrågasätts av S-företrädare. De vill därtill kraftigt bygga ut bidragssystemen vilket försämrar drivkrafterna för jobb och leder till minskad sysselsättning.

S vill återgå till den politik som tryckte ut människor och gömde dem i system så att de inte skulle bli en siffra i statistiken. Under S tid vid makten 2002–2006 förtidspensionerades i stället över 300 000 personer som inte fick tillhöra arbetskraften och därför inte räknades som arbetslösa. Den utanförskapspolitiken har prövats förr, den var dålig då och den är dålig nu.

Med fem månader kvar till valet har väljarna rätt att få tydliga besked om hur alternativen i svensk politik ser ut. Alliansregeringen går till val på en gemensam, fullt finansierad och ansvarsfull politik. Vi vill att människor ska kunna växa genom eget arbete och vi vill värna vår gemensamma välfärd så att Sverige blir ett ännu bättre land att leva i. Vi stärker och utbildar arbetskraften så att vi kan hänga med i den internationella konkurrensen och vi skapar fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.

Mot oss står S och övriga oppositionspartier som bygger luftslott som saknar verklighetsförankring. När det saknas gemensamma besked från oppositionen vet vi bara en sak: det blir dyrt, dåligt och något helt annat än vad som utlovats. Nya Moderaternas vill att fler ska komma in i arbetskraften, fler ska få ett jobb och jobben ska komma fler till del – det är bara genom ansvar för ekonomin och en politik för fler jobb som vi bygger Sverige starkt. Vi är Sveriges nya arbetarparti.

Helena Bouveng (M), riksdagsledamot för Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook