Debatt

Det blir mer vinster i välfärden – Jonas Sjöstedt grundlurad


[adrotate banner=”27″]
”Jag har synat beslutet om vinster i välfärden. Det låter bestickande: ”nu skall vinsterna i välfärden minska”. Så är inte fallet. Nu ökar de rejält men troligen förstår inte politikerna det. Jag tror Löfven och Magda Andersson ler i mjugg över beslutet”, skriver Eksjödebattören Lars-Håkan Halldin i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]
Det förhåller sig på följande sätt. Direktuttag och mystiska räntesnurror försvinner men det som händer är att man finansierar uppbyggandet av en privat verksamhet med lån, låt oss säga med en ränta Stibor plus 3%.
Vad händer? Jo vinsten i företaget stängs inne och hamnar på eget kapital vilket innebär att rörelsekapitalet ökar snabbt. Vilket stärker de privata alternativet konkurrenskraft radikalt. De offentliga verksamheterna som finansieras via budgetanslag.
Har den offentliga verksamheterna överskott och inte förbrukat anslaget återförs detta belopp till kommunkassan och de måste nästa år börja om från början utan rörelsekapital och budgetanslagen måste ökas år efter år och den privata verksamheten för även de får del av budgetökningen.

Resultatet blir att företagets kassa och eget kapital ökar år från år, även goodwillen ökar markant. När företaget efter en tioårsperiod säljs så för man ut den inbyggda vinsten med bättre utdelning än om man plockat ut vinsterna via direktuttag. De privata investerarna måste slicka sig om munnen.

Förenklat kan man säga det offentliga alternativet tappar i värde år från år i och med att de inte kan ackumulera eget kapital och rörelsekapital.
Principen för försäljning av ett privat alternativ följer den gängse principen: man betalar för kassan, halva eget kapital plus goodwill (investeringar, produktionsresultat och system och och inventarier plus personalens kunskap). Nu blir det en riktigt god affär att investera i privata företag i välfärden, det tar bara lite tid.

Det ökar inte bara den lokala verksamhetens värde utan även ägarbolaget. Sedan kan man rent tekniskt fördela och ta ut vinsterna i moderbolaget.
Detta vet Magda Andersson och Löfven. De har grundlurat Sjöstedt. Troligtvis är inte kunskapen om bokföring m m särskilt stor i regeringskansliet eller oppositionen.

Lars-Håkan Halldin
Eksjö

[adrotate banner=”108″]

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook