Ekonomi Eksjö Höglandet Jönköpings län

DET GÅR FRUKTANSVÄRT DÅLIGT I EKSJÖ


Vad hjälper en konstgräsplan för miljoner av skattebetalarnas pengar och vad hjälper dieselångorna från genomfartstrafiken när arbetslösheten rakar i höjden.

Arbetsförmedlingens senaste statistik är skräckläsning för Eksjö kommun. Arbetslösheten har chockökat sedan i början av året.

Bara mellan januari och februari har arbetslösheten ökat från 6,9 procent till 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år.

Eksjö kommun går därmed emot trenden på Höglandet, de flesta grannkommunerna har minskad arbetslöshet under början av året. Eksjö kommun har historiskt sett haft låg arbetslöshet men nu ligger den 1,1 procentenheter över snittet för länet.

Av: Redaktionen, [email protected]snytt.se Gilla oss på Facebook