Eksjö Nyheter

”Det ser alarmerande ut” – revisionen vill ha mer demokrati i Eksjö kommun

Kommunrevisionen i Eksjö kommun angriper kommunledningens sätt att dölja längre diskussioner och omfattande information i beslutsprotokoll. Revisionen är också oroliga över att tjänstemän har låg förståelse för ”ekonomiska samband”

Olle Sjöberg (fp) från kommunrevisionen redogorde för revisionens syn på det politiska arbetet vid senaste kommunfullmäktige. Han kritiserade skarpt det sätt som protokoll ofta skrivs efter sammanträden och utskottsmötet. Där är det vanligt att formuleringen ”beslutar att notera informationen” eller liknande dyker upp. Detta menar Olle Sjöberg är helt felaktigt efter till exempel en längre diskussion eller information från en tjänsteman i ett ärende.
”Den som inte är med på sammanträdet ska kunna utläsa av protokollet vad som beslutats. Det måste finnas mer underlag”, menar Olle Sjöberg och vill därmed se mer utrymmer för demokrati i Eksjö kommun.
” ’Notera informationen’ efter längre diskussioner duger inte”, säger Olle Sjöberg och oroar sig också över de enkäter som redovisats i kommunens halvårsbokslut. Där klargörs tydligt att kommunala tjänstemän har en i genomsnitt låg ”förståelse för ekonomiska samband”.
”Det ser alarmerande ut”, konstaterar Olle Sjöberg.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook