Höglandet

Det trodde vi väl aldrig – sitta flera år på kåken efter alla dessa år


Högsta domstolen har mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”

Högsta domstolen har mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”. Mannen har av Svea hovrätt dömts för två fall av våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Målsäganden har tillerkänts skadestånd.

Mannen har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ogillar åtalet i dess helhet och befriar honom från skyldigheten att utge skadestånd till målsäganden.

Han har begärt och beviljats anstånd till den 28 januari 2019 med att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd. För att målet ska prövas av Högsta domstolen krävs prövningstillstånd vilket endast ges i speciella fall.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook