Detta har vänsterpartiet i Vetlanda gjort de senaste fyra åren | Höglandsnytt
Debatt

Detta har vänsterpartiet i Vetlanda gjort de senaste fyra åren


[adrotate banner=”27″]
”Vi har under hela mandatperioden kämpat för att Kärnverksamheterna ska få de resurser som krävs för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet, ibland i motvind”, skriver Vänsterpartiets ledande politiker i Vetlanda kommun i en sammanfattning över mandatperiodens arbete.
[adrotate banner=”27″]
Vänsterpartiet började mandatperioden med att få igenom sin motion om gratis lunch för gymnasieeleverna. Motionen om jämställda löner mellan kvinnor och män som jobbar inom kommunens verksamhet gick också igenom och har satt ökat fokus på den frågan.

Inom äldreomsorgen har det varit många turer som förhindrats av en stark opposion med Vänstern i spetsen.
Efter påtryckningar bl a från Vänsterpartiet kom man tillslut fram till en lösning hur man ska lösa bristen på boendeplatser för psykiskt funktionshindrade, nämligen att uppdra till Witalabostäder att bygga. Vi ser fram emot att denna eftersatta grupp får det de har rätt till. Nu kan förhoppningsvis tvångsflytten från Kvarndammens gruppboende undvikas.
Vänsterpartiet vill införa arbetskläder för pedagogerna i förskolan och la därför en motion om detta i oktober 2013. Om yrket varit mansdominerat så hade det varit en självklarhet med arbetskläder. Nu är det hög tid att denna gruppen prioriteras. Vi kommer att kämpa hårt för att få igenom detta.

Läxhjälp för alla elever som behöver det är en annan motion som Vänsterpartiet har lagt och kommer att kämpa för. Klyftorna ökar i skolan precis som i samhället i stort. Skolresultaten ligger lågt i kommunen. Läxhjälp skulle ge alla barn lika förutsättningar att klara målen i skolan. Alla har inte råd att anlita privat läxhjälp. Det får inte hänga på storleken på plånbok eller ideella organisationer om man ska få läxhjälp. Det har blivit en klassfråga som så mycket annat.

Var står övriga partier när det gäller motionerna om arbetskläder och läxhjälp? Det vore intressant att veta för våra väljare.

Medlemsantalet lokalt har fördubblats, mycket pga av den aktiva oppositionspolitiken. Men för att kunna jobba ännu hårdare och få genomslag för vår politik hoppas vi på ökat stöd i valet.
Ett starkt vänstern behövs för att värna om Kärnverksamheterna och att jämställdhetsfrågorna ska hållas levande.

Carina Strömbäck, Anita Fagerholm, David Törnberg, Helen Läck, Tommy Bengtsson, Viveka Jarflod-Hallberg
Kommunfullmäktigekandidater Vänsterpartiet Vetlanda

[adrotate banner=”108″]

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. I alla tider har läxhjälp utförts av skolbarnens föräldrar och så borde det se ut i fortsättningen också. Tyvärr har vänsterrörelsen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet drivit på de offenliga kostnaderna i årtionden så att föräldrarna får lägga nästan allt fokus på att jobba för att få in pengar att betala skatt med. Detta har gjort att föräldrarna inte har tid att hjälpa barnen med läxorna längre och det har fått allvarliga konsekvenser.

    Istället för att moitionera för att barnen skall få läxhjälp av andra än föräldrarna så borde vänsterpartiet motionera om att minska personalkostnader och andra utgifter som inte har med kommunens tjänverksamhet, skolan, vården och omsorgen. Då kan kommunen sänka skattetrycket som leder till att föräldrarna får mera tid över till sina barn eftersom de då kan ha råd att minska sin gemensamma arbetstid. De behöver helt enklet inte jobba lika mycket för att ha råd med att betala kommunalskatten.

    En röst på vänsterpartiet i kommunvalet gör Vetlandaborna fattigare och detta går naturligtvis ut över barnen i slutänden. Rösta istället på ett parti som har starka drivkrafter att hushålla med kommuninvånarnas pengar. Det gör inte vänstern.

Kommentarer avstängda