Ekonomi Höglandet Jönköping

Djur äter mat i skogen – Högländare måste döda dem och bespruta

DÖDA! BESPRUTA! Klassiska gamla lösningar föreslås efter att skogsforskare upptäckt att djur äter de också. Andelen skog som skadats av betande rådjur har ökat kraftigt i Svealand och Götaland. Det visar den senaste uppföljningen som Jönköpingsbaserade Skogsstyrelsen gjort. Under de senaste tre åren har skadorna mer än fördubblats och ligger nu på uppemot 18 procent av de kontrollerade tallplantorna.

Statistiken kommer från Skogsstyrelsens årliga återväxtuppföljning som utförs fem år efter avverkningen i södra Sverige och sju år efter i norra. Poängen med inventeringen är att beskriva de unga trädens (återväxternas) kvalitet. Som en del i detta har andelen topp-betade huvudplantor av tall inventerats.

Under några år har skadorna legat på mellan sex och åtta procent i Götaland och Svealand, men har nu ökat till mellan 15 och 18 procent. (Se utvecklingen i separat graf nedan). Betesskadorna kan innebära en produktions- och kvalitetsförlust för skogsägaren men också begränsa föryngringen och ta död på plantorna vid upprepade betesskador.

– Skadorna i Götaland och Svealand kommer i huvudsak från rådjur och de analyser vi har gjort visar att den främsta orsaken är en ökande rådjursstam. Det förstärks också av att antalet trafikolyckor med rådjur ökat i området under perioden, säger Lennart Svensson, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

– Skogsägare i Svealand och Götaland måste bli medvetna om en ökad risk för betesskador och behöver se över föryngringen regelbundet. Hittar man skador bör avskjutningen öka. Eventuellt kan man också överväga att behandla plantorna med viltskyddsmedel, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook