Jönköping

Dödade bebis, torterade kvinna till döds – en av Sveriges värsta släpps inte fri

Örebro tingsrätt avslår ansökan om omvandling av livstidsstraff. Örebro tingsrätt har under måndagen avslagit Kjell-Åke Johanssons ansökan om att omvandla hans straff på livstids fängelse för bland annat mord till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Kjell-Åke Johansson har varit frihetsberövad sedan han anhölls den 13 juni 2002.

Den 28 november 2002 dömde Lindesbergs tingsrätt Kjell-Åke Johansson för mord, misshandel vid två tillfällen, olaga frihetsberövande vid två tillfällen, olaga tvång vid tre tillfällen, olaga hot, olaga hot-grovt brott vid fyra tillfällen samt bedrägeri till fängelse på livstid. Domen överklagades till Göta hovrätt i Jönköping som i dom den 7 februari 2003 fastställde tingsrätten dom.

Johansson dömdes för att ha torterat ihjäl en kvinna med hjälp av borrmaskin för att sedan låta tända eld på kroppen och tvinga en annan person att ta på sig skulden. Han har också tidigare dömts för våldsbrott mot sina styvbarn och för att ha dödat en 10 månader gammal bebis (rubricerades som dråp).

Kjell-Åke Johansson har begärt att hans straff på livstids fängelse ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Tingsrätten har i målet hämtat in yttrande från Kriminalvården och utlåtande från Rättsmedicinalverket. I sitt utlåtande har Rättsmedicinalverket redovisat den sammantagna bedömningen att risken för Kjell-Åke Johansson återfaller i våldsbrottslighet är hög på en tregradig skala (låg/medel/hög). Rättsmedicinalverket har beträffande risken för återfall i våldsbrottslighet särskilt pekat på Kjell-Åke Johanssons psykiska problem samt hans normbrytande beteende i tonåren, hans allvarliga missbruksproblematik, hans bristfälliga förankring på den ordinarie arbetsmarknaden, hans kriminella mångfald och hans återfall i synnerligen grov våldsbrottslighet.

Tingsrätten har i dagens avslagsbeslut gjort den sammantagna bedömningen att det fortfarande föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att Kjell-Åke Johansson återfaller i brottslighet av allvarligt slag. En sådan bedömning av återfallsrisken utgör ett absolut hinder för omvandling av ett straff på livstids fängelse till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook