Höglandet Jönköping Jönköpings län

DÖDSFALL – Sjukhuspersonal struntade i svårt sjuk patient


Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om att vårdpersonal inte uppmärksammade att tillståndet hos en redan svårt sjuk patient blev sämre.

Ärendet handlar om en patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov på grund av stroke. Under vårdtiden försämrades patienten och vårdades några dagar på intensivvårdsavdelning på grund av lunginflammation.

När patienten åter vårdades på vårdavdelning försämrades patienten igen, utan att det uppmärksammades av personalen. Trots extravak uppmärksammades inte att patienten avled och några försök till återupplivning kunde därför inte vidtas.

IVO bedömer nu att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook