Jönköping

DÖDSPENSIONÄREN FÅR FÄNGELSE

Det blev fängelse. Dom i mål angående grovt miljöbrott.

Den 77-årige man som åtalats för grovt miljöbrott inom Jönköpings kommun har nu dömts av Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten dömer mannen för grovt miljöbrott till fängelse ett år och sex månader.

Mannen har enligt domen under år 2016 förvarat stora mängder farliga kemikalier och avfall på den fastighet där hans bolag bedrivit verksamhet.

Förvaringen har skett på ett mycket bristfälligt och okontrollerat sätt. Det är särskilt allvarligt att förvaringen skett på ett sådant sätt att det funnits risk för sammanblandning av cyanidhaltigt avfall och syror, vilket kan leda till bildandet av cyanvätegas.

Miljöbrottet har bedömts som grovt bl.a. eftersom det kunnat medföra varaktiga skador av stor omfattning och eftersom gärningen varit av särskilt farlig art.

Påföljden har bestämts till fängelse ett år och sex månader. Vid bedömningen av fängelsestraffets längd har tingsrätten i mildrande riktning tagit hänsyn till mannens höga ålder och hälsotillstånd.

Mannen ska enligt domen också betala skadestånd till Naturvårdsverket med 273 740 kr och till Jönköpings kommun med 24 963 kr.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook