Nyheter

Dödssmittan sprider sig – nytt fall av mjältbrand

Mjältbrand har nu konstaterats på två gårdar i samma område vid Omberg i Östergötland. Det nya fallet rör en ko som betat några kilometer från det första smittstället.
Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg.

– Vi arbetar med smittsäkring och sanering på de båda gårdarna, säger Katharina Gielen på Jordbruksverket.

Myndigheterna har spärrat av de smittade betesmarkerna på Omberg samt de områden på gårdarna som utsatts för smitta. Vandrare och andra besökare ska hålla sig utanför de spärrade områdena för att minimera smittrisken och för att inte störa saneringsarbetet.

– Erfarenheter från utlandet visar att det är ökad risk för nya utbrott hos djur i närområdet kring ett utbrott så detta var inte helt oväntat, säger Gunilla Hallgren vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

De personer som kan ha kommit i kontakt med de smittade djuren ­­­får förebyggande behandling av smittskyddsläkaren. För att hindra eventuell smittspridning blir nötkreatur på de drabbade gårdarna också vaccinerade mot mjältbrand.

– Risken finns för att fler djur ska insjukna, men den minskar allt eftersom och för människor är smittrisken kontrollerad, säger Maria Cedersmyg, Jordbruksverket.

Var smittan kommer ifrån vet personal på myndigheterna inte i dagsläget. Fall av mjältbrand har förekommit långt tillbaka i tiden i regionen och de sporer som bakterierna bildar överlever mycket länge i jorden. Vid exempelvis grävarbeten kan sådan smitta åter orsaka dödsfall hos vilda och tama djur, särskilt idisslare. Den som hittar ett dött djur ska för att minimera smittrisken inte röra vid djuret. Besökare och jägare i närområdet uppmanas att vara observanta och rapportera fynd av döda djur till Jordbruksverket så att djuren kan undersökas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook