Debatt

Dolda spel i Vetlandas outgrundliga politik


”Schabblet efter valet 2010 är definitivt inte önskvärt – förhandlingar ledde till nödlösningar där resultatet blev tillsättande av tre kommunalråd och ett oppositionsråd som mer hade karaktären att ge ekonomiskt stöd åt personer i M och C”, skriver Jack Andréen i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Vetlanda kommun. Foto: HöglandsnyttAlmedalsjippot har ett värde. De mindre riksdagspartierna ges i princip samma utrymme i SVT2 – som de stora ”30 procentarna”. Nu med deras föredömliga och intresseväckande upplägg för rapporteringen från Almedalen.

En uppiggande blandning av skämt och starkt profilerade redovisningar av vad partierna vill åstadkomma – som sedan bemöts av andras åsikter och ger tittarna bra förutsättningar att jämföra med egna tankar om hur partierna har lyckats – när man kommer till mer jordnära förhållanden – som hur fungerar partiernas lokalpolitiker med att bygga upp kommunernas ekonomistyrning och verksamheter efter de olika ideologierna.

Statsministern gav för sitt parti ett ledord: ”Förbereda” (se till att vara förberedd inför valet). Som att förankra inom alliansen med mål att söka stöd för en fortsättning med en alliansregering.

Vad vill allianspartierna i Vetlanda Kommun, vilket ska ställas mot vad det största partiet socialdemokraterna vill efter som det kan uppfattas ett tungt ledarskap under mandatperioden hittills. Vetlanda Framåtanda VF kommer troligen inte att sitta still i båten, nya överraskningar kan ligga bakom dolda spel i den outgrundliga politiken.

I Vetlanda har vi en splittrad bild av varifrån utgår makten (särintressen) egentligen i dag. Vår kommuns väljare har större behov och anledning nu – än på länge – att partierna formerar sig och gör tydligt vilken sammansättning som är önskvärd för nästa regering i Vetlanda.

Schabblet efter valet 2010 är definitivt inte önskvärt – förhandlingar ledde till nödlösningar där resultatet blev tillsättande av tre kommunalråd och ett oppositionsråd som mer hade karaktären att ge ekonomiskt stöd åt personer i M och C.

Hade en sådan lösning funnits med i valmanifest från de dominerande partierna hade resultatet troligen blivit att vi fått ha kvar en alliansregering i Vetlanda.

Personrelaterade motsättningar främst mellan M, C och KD fällde alliansens möjlighet för att gå vidare och tillsätta ordförande i kommunstyrelsen.

Ett önsketänkande är att samtliga gruppledare gör bekant – hur bör regeringsmakten formas på grund av en för dagen splittrad bild av Vetlandas politiska styrning.

Våra lokala medier bör kunna lyfta in mer av personers roller i politiken och dessutom ta efter SVT2 med lite mer av ironi/skämt som krydda i redovisningar. Sådant kan väl inte vara förbjudet av medieetiska skäl – kan SVT2 – så kan ni mediefolk i vår nära omvärld.

Jack Andreén, Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

6 Comments

 1. Vad är det som händer i Vetlanda Jack? Läder Höglandsnytt på nätet och får inget grepp om min födelsestad längre. Till och med Vetlanda Elit har tappat gnistan.
  Du måste förklara så vi i Växjö förstår utvecklingen.

 2. Svar till Filip!
  Händelser i korta och långa tidsperspektiv är svåra att beskriva så de blir begripliga för en till Växjö utflyttad Vetlandabo. Med det nybildade maktblocket S, M och C känner jag inte igen mig eller förstår hur dagens politiker agerar i det fördolda. Mina erfarenheter omfattar tid från 1983, – med ett långvarigt ledarskap som utgått från allianspartierna C, M, FP och KD, men som förändrades efter valet 2010 då nybildade partiet Vetlanda Framåtanda VF gick fram direkt till att ha 6 mandat i kommunfullmäktige och blev tredje största partiet i Vetlanda.
  Regeringsbildningen ledde ändå till att VF fick gå till oppositionspartisidan, dock med uppgift att tillsätta ett oppositionsråd.

  Ur allmän demokratisk synpunkt ser jag det positivt att VF i viktig sakfråga (Mogärdeskolan) blir stödparti till S och M.
  Med starka argument och överraskande modigt, gjorde C offentligt i medier att de bröt mot sin överenskommelse att hålla ihop med maktblockskollegor.

  Senare tids händelser har satt M i fokus som partiet som kör egna frågor utan vanlig öppet redovisad samordning inom gruppen S, M och C.
  Jag som en bland raljanta debattörer och från samtal vid kaffebord, – talar flera allt oftare om att M dolt intervenerar inom maktblocket och omotiverat tar tag i ledningsfrågor – trots att S fått förtroendet att tillsätta ordförande i kommunstyrelsen.

  Sakfrågorna lämnar jag därhän – mitt intresse inriktar jag på att forska efter – hur avser man gå fram med valmanifest inför valet 2014 – så att alla vet vad en röst kommer att innebära för regeringsfrågan i Vetlanda.

  Filip du skrev: ” Du måste förklara så vi i Växjö förstår utvecklingen”.
  Jag har bott i Vetlanda sedan 1945, men förstår ändå inte varför utvecklingen blivit som den är i dag. Partier bör vara tydligare med vilka ledare de för fram som presidieledamöter och som ledare för partipolitiska arbetet.
  Med hälsningar
  Jack + 78

 3. Bäste Jack. Du har så rätt i att politiken är outgrundlig. Även i Vetlanda.
  Men en sak har du inte tagit upp. Valresultatet. Det var som det var, och ingen vill väl säga att väljarna gjorde fel, fastän nästan alla partier var missnöjda. Alltså får man göra det bästa möjliga av situationen, och så är ingen nöjd. Särskilt inte Jack.

  Mycket har sagts, och ännu mer kan sägas om hur den nuvarande majoriteten fungerat. Men nu gäller det för alla partier att vinna valet nästa år. Samtidigt finns det ett önskemål om att få en alliansregering efter valet.

  För att vinna ett mandat måste någon annan förlora det. Därför är det i praktiken omöjligt att samarbeta före valet. Om man dessutom tänker på hur FP och KD har agerat i sin oppositionsroll så är det svårt att tänka sig hur de skall kunna bli samarbetspartner i alliansen igen. Det kräver en tvärvändning under galgen.
  Vad ser Jack för möjligheter? Skall tre allianspartier lägga sig platt för ett fjärde ett år före valet?

  Jack tar upp en intressant fråga om personernas roll i Vetlandapolitiken. Kan media utvärdera personerna inför valet? Personer som Vetlandapolitiken, eller vill göra det.
  Egentligen är det en angelägen fråga. Många känner sig kallade, få är utvalda, och ännu färre fungerar bra i sina roller. Men vilka skall sätta betygen? Vår (o)partiska lokalpress? Partikamrater? Motståndare? Det är som att välja musen som skall hänga bjällran på katten.

  Nej Jack. Fria demokratiska val kan kritiseras, men ingen vet nåt bättre. Sen får vi acceptera resultatet och rätta oss efter det.

 4. Kommentar till Kjell-Egon Strandh
  Medveten om din långa erfarenhet av politik i Vetlanda, med ditt parti som ledare för kommunen under lång tid, vill jag bara kommentera en del av ditt inlägg.
  Du kan väl inte mena att dagens C går i takt med S och M? De bryter samarbetsöveresnkommelsen i särskild fråga.
  Om vi bortser från sakpolitiska frågor och håller oss till de partipolitiska spelen, då tänker jag på vad kloka har sagt – ”Politik är att vilja något och visa det”.
  Vem vill t.ex. S regera ihop med, vilket syns vara huvudalternativet, då alliansen syns vara död.
  Vilken vilja har företrädarna för politiken – det är deras plikt som jag ser det att snarast förklara vad de vill i regeringsfrågan inför hela väljarunderlaget.

  Din gammaldags konservativa hållning, – som att ”vi får vänta och se efter valet” – det får inte gälla inför valet 2014.

  Som en ytterlighet i spelet om makten, är det olyckligt om vi får inriktning mot taktikröstning om vi inte vet vad en röst betyder. Ta som exempel att jag skulle välja att kryssa Tommy Bohman och hoppas att han väljer in VF i stället för M i en ny regering.

  Kjell-Egon jag företräder en annan riktning – jag vill ha underlag som gör det möjligt för mig själv att bedöma vad jag röstar på för alternativ till regeringsbildning i vårt gemensamma Vetlanda. Sakpolitiken lämnar jag därför – för nu – därhän.

  Det finns mer att beröra i ditt inlägg, – vi får hjälpas åt att hålla debatten levande – men jag stannar här och önskar dig bra dagar på ditt Rösås.
  Jack

 5. Svar på Jack Andreéns kommentar.
  Vi är nog överens om det mesta, men en sak skiljer. Ditt resonemang innebär att vi skulle gå mot ett 2-partisystem. Ett regeringsparti och ett oppositionsparti. Att 7 – 8 partier skall uppträda som 2 block innebär att alla partier utom 2 skall ge upp sina visioner. Det finns alltför stora skillnader inom blocken för att det skall fungera. Dessutom innebär det en maktkoncentration till ett litet antal personer. Därför ser jag det som en förlust för demokratin.

 6. Jag gillar att få ha meningsutbyte med Kjell-Egon Strandh
  Resultatet av förd politik under en mandatperiod – som sammanvägs med vad olika partier förklarar sig att arbeta för under nästkommande mandatperiod i deras respektive valmanifest – sådant är en grund jag vill stå på när jag står inför valurnor.
  En för mig ännu viktigare faktor är hur partier gör bekant vem/vilka som är kandidater till ledande befattningar i politiken. Ytterligare faktorer, – vilken samverkansförmåga är partier kända för, – ledarnas förmåga att agera i offentliga rummet med långtgående transparens under beredningstid inför beslut, vilket indirekt ger väljare möjlighet att påverka vardagspolitiken.

  Offentlig debatt saknas.
  Partipolitik har för mig under åren blivit allt mindre av betydelse.
  Varje parti har ett uppdrag att verka för alla kommuninvånarnas bästa – efter folkvalda ledamöters egen logik, deras partiprogram och tillgängliga resurser.
  Med förbättrad offentlig information om partiarbetarnas förmåga att förverkliga det som är bäst för alla – då kan troligen en del partier bli betraktade som ineffektiva och framstår främst som ”röstboskap” inom blocken. Partipiskorna och de som ställer krav på att politiker ska tvingas att rösta mot sin övertygelse, sådant elände ska analyseras och bestraffas med att inte ges röster i allmänna val.

  En vinst för demokratin – blir resultatet när alla i beslutssituation röstar efter sin absoluta egna övertygelse. Då får vi också underlag för bedömningar om vilken/vilka partiföreträdare som jag har/kan ge bäst förtroende för att påverka för det jag tror är bra för mig och alla.

Kommentarer avstängda