DÖMD – Känd politiker förskingrade miljoner kr | Höglandsnytt
Ekonomi Jönköping Nyheter

DÖMD – Känd politiker förskingrade miljoner kr

Även Göta hovrätt i Jönköping dömer nu en tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

Den f.d. riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna dömdes i juni i fjol av Skaraborgs tingsrätt för grov förskingring till ett års fängelse. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom i dessa delar.

Det var under åren 2013-2015 som den f.d. riksdagsmannen vid tio tillfällen förde över sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor från partidistriktets bankkonto till sin egen firmas konto, visar hovrättens dom. Den tidigare riksdagsledamoten har erkänt detta, men begärde ändå att hovrätten skulle frikänna honom. Han har betalat tillbaka pengarna och menar själv att han inte har orsakat partidistriktet någon skada.

Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten och konstaterar att mannens agerande inneburit vinning för honom själv och skada för partidistriktet i den mening som avses i förskingringsbestämmelsen. Även hovrätten bedömer förskingringsbrottet som grovt.

Hovrätten delar dessutom tingsrättens uppfattning i fråga om påföljd och dömer således den f.d. riksdagsmannen till ett års fängelse. Ett hovrättsråd gör en annan bedömning i denna del och vill i stället bestämma påföljden till villkorlig dom och dagsböter.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook