DÖMD- nu vill de ha ut honom ur företaget | Höglandsnytt
Ekonomi Nyheter Växjö

DÖMD- nu vill de ha ut honom ur företaget

Fällande domar i mål om grovt insiderbrott med anknytning till ett stort småländskt företag. Stockholms tingsrätt har nu meddelat fällande domar för insiderbrott.

Tingsrätten har funnit det utrett att en styrelseledamot tillika storägare i företaget i förväg vidarebefordrat en uppgift om att ett uppköp av företaget skulle offentliggöras måndagen den 14 mars 2016. I målet har åklagaren visat att informationen om uppköpet föranlett två personer att fredagen den 11 mars köpa aktier för drygt en miljon kr respektive drygt 277 000 kr.

I och med offentliggörandet steg kursen, varefter aktierna såldes kort tid därefter med en vinst om 283 525 kr respektive 71 691 kr. Styrelseledamoten och en av köparna döms för grovt insiderbrott till villkorlig dom och samhällstjänst medan den andre köparen döms för insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Beträffande en tredje köpare anser tingsrätten det inte visat att han fått del av insiderinformationen varför åtalet mot honom ogillas.

– Insiderbrott är allvarligt brott som riskerar att skada förtroendet för både bolaget och aktiemarknaden. Styrelsen har idag därför uppmanat Olof Hallrup att med hänsyn till Fortnox bästa, på eget initiativ, utträda ut styrelsen med omedelbar verkan. Denna uppmaning har inte hörsammats av Olof Hallrup. Som styrelse ser vi till samtliga aktieägares och Fortnox bästa. Styrelsen har dock inte något mandat att besluta om förändringar i styrelsen. Därför har styrelsen fattat beslut om att kalla till en extra bolagsstämma den 10 januari 2018 för att behandla val av styrelse i Fortnox AB. Inom ett par dagar kommer en separat pressinformation med kallelse till den extra bolagsstämman, säger Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande i Fortnox, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook