Nyheter

Domstolsverket struntar i Höglandet

Domstolsverket har inte tagit intryck av alla protester och argument mot en nedläggning av Eksjötingsrätt. I sitt förslag till regeringen föreslår man att den ska vara genomförd vid årsskiftet. Länsstyrelsen och Jönköpings kommun stöder förslaget.

Att Jönköpings kommun biträder förslaget är inte särskilt förvånande eftersom man där har ett ganska ringa intresse av världen utanför kommungränsen även om man säger sig inse att en förändring skulle komplicera tillvaron för 100 000 människor.

Länsstyrelsen, vars uppdrag borde vara att värna om hela länet, har inga synpunkter på domstolsverkets förslag.

Domstolsverket skriver själv i sin sammanfattning till regeringen att majoriteten av remissinstanserna har avstyrkt förslaget om en sammanläggning av Eksjös och Jönköpings tingsrätter.

Det faktum att Eksjö tingsrätt i dag är en väl fungerande domstol, som väl lever upp till regeringens verksamhetsmål med korta handläggningstider spelar ingen roll för domstolsverket.

”Förutsättningarna kan snabbt ändras”, skriver man lite hotfullt.

Polis och kriminalvård uppger man ser positivt på förslaget. Att åklagarna gör det förvånar inte – en sammanläggning skulle ju bespara dem resor till Eksjö.

Domstolsverket tycker inte det spelar någon roll att förhållandena försämras för 100 000 invånare inom Eksjö domsagas arbetsområde. ”En vanlig medborgare besöker en tingsrätt endast vid ett eller några få tillfällen under sitt liv” menar man utifrån verkets elfenbenstornsperspektiv.

Man tar över huvud taget inte upp de mediala effekterna av en sammanläggning. De medier som bevakar händelser vid Eksjö tingsrätt kan med säkerhet av tids- och ekonomiskäl inte behålla samma bevakning om allt flyttas till Jönköping. Minskad bevakning av rättsprocessen av s k småmål/vardagsbrott blir en konsekvens – men det kanske är domstolsverkets önskan.

Nu är det regeringen som beslutar. Det ska onekligen bli intressant att se hur allianspartiernas höglandspolitiker agerar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook