Aneby Eksjö Höglandet Nässjö Nyheter Sävsjö Tranås Vetlanda Ydre

DROGA DEM! SVÄLT DEM! SÖV DEM! Svensk kommunal äldreomsorg

Droga dem! Svält dem! Söv dem! Så ska pensionärerna på äldreboendena tas! Allt fler äldre får många olika läkemedel, larmar nu Socialstyrelsen.

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre”.

Mellan 2016 och 2017 ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel. Inom hemtjänsten hade 24,2 procent tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende 31,9 procent. Det är en ökning med 3 respektive 6 procentenheter.

– Det är en relativt stor ökning och användning av många läkemedel samtidigt innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att nyttan av läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det är vanligare att kvinnor över 75 år har tio eller fler läkemedel än män. Och det finns också stora skillnader mellan landets kommuner. I särskilt boende varierar andelen från 12,1 till 57,6 procent.

Bland äldre som bor i särskilt boende ökar även förskrivningen av antipsykotiska läkemedel. 14,7 procent av de inom särskilt boende hade antipsykotiskt läkemedel 2017, vilket är en ökning med nästan en procentenhet, visar rapporten. Däremot minskar andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen anser bör undvikas hos äldre.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook