Höglandet

DU ÄR JÄTTEFET!

Andelen gravida som skrivs in i mödrahälsovården med övervikt eller fetma fortsätter att öka. Det visar en ny statistikrapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens senaste statistik över graviditeter, förlossningar och nyfödda barn visar en fortsatt ökning av andelen kvinnor med övervikt och fetma vid inskrivning i mödrahälsovården. Enligt den senaste statistiken hade 26,4 procent övervikt och 15,1 procent fetma.

– I statistiken syns också stora regionala skillnader. I exempelvis Dalarnas och Södermanlands län hade hälften av alla kvinnor övervikt eller fetma vid inskrivningen medan i Stockholm låg andelen på en dryg tredjedel, säger Alice Wallin, statistiker vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Högt BMI är kopplat till högre risk för komplikationer under graviditet och förlossning, som exempelvis graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och för tidig förlossning.

– Det är bekymmersamt att siffrorna fortsätter att öka eftersom högt BMI innebär risk för både mamma och barn. Därför är det viktigt att lyfta den här lite känsliga frågan, liksom att det görs ett preventivt arbete i samhället och att mödravården erbjuder insatser och stöttar kvinnor under och efter graviditet, säger Anna Sandström, föredragande läkare och specialist i obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook