Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

Du är skattebetalare och de respektlösa makthavarna fortsätter plåga dig

Vid nyår ska landsting och regioner vara oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Men hyrnotan ökar fortfarande och inget tyder på att målet kan nås, visar SKLs tidning Dagens Samhälles senaste genomgång.

Under årets andra kvartal ökar kostnaderna för inhyrd personal med 6,3 procent jämfört med samma period 2017. Totalt kostar hyrpersonal nu mer än 1,3 miljarder. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som Dagens Samhälle tagit del av.

Landstinget i Jönköpings län är dock ett av nio landsting där kostnaderna minskade för inhyrd personal
under kvartal 2 jämfört med samma period ifjol men det räcker inte.

– Ett antal landsting har gjort satsningar på att korta väntetiderna för att patienterna ska få operation i tid. Det har lett till ökade kostnader för hyrpersonal, säger Maria Åkesson, personaldirektör i Region Örebro län, som är ordförande i SKL-projektet för minskat beroende av hyrpersonal i vården.

Endast Skåne och Östergötland når målet och på de flesta håll är man långt därifrån. Högst andel hyrpersonalkostnader har Gävleborg, Norrbotten och Västernorrland. Även Gotland, Värmland, Sörmland och Västmanland har höga relativa kostnader för inhyrd personal.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook