Debatt Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Småland Vetlanda Ydre

DU HAR FEL! – De berättar sanningen om vad som är på gång i Vetlanda

”Biogasen lever och är nödvändig för att klara klimatutmaningen. Du kanske tror att biogasen har spelat ut sin roll? Du kanske tror att biogas inte har någon framtid? Det är fel. Biogasen lever och utvecklas och spelar en viktig roll som en del av lösningen på klimatutmaningen. I Vetlanda söks pengar för att bygga tankstation”, berättar företrädare för Energikontor Norra Småland i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Användning av lokalt producerad biogas som drivmedel i fordon istället för fossil bensin och diesel sänker utsläpp av koldioxid, kväveoxider och farliga partiklar kraftigt. Biogasen stärker det lokala näringslivet, ökar vår energitrygghet och gör oss mindre beroende av olja från exempelvis Ryssland. För att ersätta de fossila bränslena måste vi använda de resurser som finns för att ställa om till hållbara transporter – bland annat biogas.

Under 2016 producerades drygt 2000 GWh biogas i 279 anläggningar, en ökning med fyra procent jämfört med 2015. 64 procent av detta blev fordonsgas, också det en ökning. De fyra senaste månaderna har nybilsregistreringen av gasfordon ökat kraftigt och nya personbilsmodeller och tunga transportfordon presenterats. Det nya Bonus-Malus-systemet kommer ge ytterligare skjuts åt den utvecklingen och i allt fler upphandlingar vinner biogas som fordonsbränsle mark. Nya tankställen byggs runt om i Sverige, bland annat i Höör och Hörby i Skåne, i Trollhätteområdet och Dalsland, i Gävle och Söderhamn, i Uppsala och Stockholmsregionen, i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. På flera håll söks Klimatklivsmedel för tankstationer, bland annat i Vetlanda, Sandviken, Bollnäs och i Dalarna. Det finns snart omkring 200 tankställen i Sverige.

Några aktuella, positiva exempel från olika platser i Sverige:

  • Mycket pekar mot att det även i framtiden kommer att finnas biogasproduktion i Jönköping i någon form. Kommunalt forum, en samverkansyta mellan länets kommuner och regionen, har dessutom föreslagit att länstrafiken ska lägga stor vikt vid biogas i kommande upphandlingar av kollektivtrafik.
  • Region Örebro har föreslagit en officiell inriktning om att biogas ska prioriteras i kollektivtrafiken. Fokus är att införa el och fortsätta med biogas i stadstrafiken och ersätta diesel och biodiesel i regiontrafiken med biogas.
  • Vessigebro ekonomiska förening i Halland skickade nyligen in en ansökan om Klimatklivsstöd för 2 nya biogasanläggningar.
  • Region Östergötland ska byta ut regionens cirka 300 fordon med prioritet på biogas.
  • I Växjö startades nyligen den första bilbutiken som endast säljer begagnade el- och biogasbilar.
  • I Gävleborg går Ekogas produktion vid Duvbackens reningsverk i Gävle på max. Sedan i somras är ambitionen att producera 4-5 gånger större volym i den nya anläggningen i Forsbacka.
  • I Trollhättan vill Trollhättan Energi fördubbla biogasproduktionen genom nysatsning. Biogas Brålanda-lantbrukarna och ytterligare några lantbruksföretag från området vill utöka biogasproduktionen.
  • I Härnösand styrs fordonsflottan politiskt till att bli fossilfri och biogasen är en viktig pusselbit i den omställningen.
  • I Skellefteå har anläggningen moderniserats kraftigt. Det finns en ny förbehandling för matavfall och det pågår en utbyggnad av produktionskapaciteten. Bussarna förses snart med gas via gasledning.
  • I Luleå byggs ny rötkammare och gasklocka. Luleå kommun fasar ut fossildrivna fordon till förmån för biogas och el. Luleås produktionssatsning har rönt stort intresse i bland annat Kina, som vill veta hur biogas fungerar i kallt klimat.

Detta är endast några aktuella exempel på den positiva utvecklingen för detta hållbara, fossilfria och närproducerade fordonsbränsle. Den svenska biogasen lever i allra högsta grad, och är nödvändig för omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle, tillsammans med el, vätgas och andra hållbara, klimatsmarta lösningar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och vi måste agera nu. Du, som privatperson, företagare eller företrädare för offentlig verksamhet, kan göra en stor insats genom att välja transportlösningar och fordon som körs på biogas.

För Energikontor Norra Smålands projekt Kraftsamling Biogas II

Carlos Pettersson, projektledare, Jonas Ekström, kommunikatör

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook