Ekonomi Sävsjö Toppnyheter

DUBBELT SÅ MYCKET GAS – CHOCK I SÄVSJÖ


Nya bussar ger mer Sävsjögas. Gasframställaren Biond ökar biogasproduktionen i Sävsjö.

Biond har tecknat ett 10-årigt avtal med Fordonsgas Sverige avseende ca 13 GWh biogas. Avtalet innebär att Bionds anläggning i Sävsjö nu kan växa genom ökad produktion, utbyggnad och rekrytering av personal.

Gasen kommer att användas som drivmedel för busstrafiken i Jönköpings län. Avtalet med Fordonsgas om 13 GWh innebär nästan en fördubbling av nuvarande biogasproduktion i Sävsjö.

För att öka produktionen kommer Biond att investera 6 miljoner kr i en utbyggnad av anläggningen. Dessutom kommer ytterligare en person att anställas.

Biogasen i Sävsjö produceras huvudsakligen från flytgödsel från lantbruk i trakten men för att öka produktionen av biogas kommer Biond att ta in mer matavfall, slaktavfall och annat organiskt avfall.

FordonsGas kommer sälja vidare biogasen till Bivab som vunnit upphandlingen gällande länstrafiken i Jönköpings län. Bivab kommer sedan att distribuera biogasen till sina underleverantörer och även anordna den tankstationsinfrastruktur som krävs.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook