Ekonomi Höglandet Ydre

DYRARE – Kommunen fick inte igenom monsterhöjningen av hyran

2018 års hyror är klara för hyresgästerna hos Ydrebostäder AB. Hyrorna höjs med 95 kr per månad för samtliga lägenheter. Höjningen blev 55 kronor lägre än bolagets yrkande.

Efter förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Ydrebostäder AB är årets generella hyresförändring klar. Ydrebostäder yrkade på en höjning om 150 kr per månad och lägenhet. Parterna är nu överens om en generell hyresökning på 95 kr per månad och lägenhet.

– Årets överenskommelse är till stor del ett resultat av kraftiga kostnadsökningar men samtidigt har hänsyn tagits till vad som är rimligt för den enskilde hyresgästen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Joel Jonsson i ett pressmeddelande.

Som exempel på kostnadsökningar så höjs taxorna för vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme. Vid sidan av taxehöjningar så erfar fastighetsägaren stora kostnadsökningar för försäkring.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook