Vetlanda

Efter 22 år – nu ska Vetlandas VÄRSTA SKRÄCKMONSTER BORT

Bort med honom, anser åklagaren. Monsterpedofilen från Vetlanda ska inte få slippa undan utvisning.

En man dömdes för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i 12 år. Enligt hovrätten har mannen gjort sig skyldig till i vart fall ett hundratal grova våldtäkter under en tidsperiod om tre år.

Barnet var tio år gammalt vid det första gärningstillfället. Mannen har i samband med flera av våldtäkterna använt våld och hot. Mannen har bott i Sverige i cirka 22 år. Det krävs därför synnerliga skäl för att utvisa honom. Han har hustru och barn samt bostad och arbete i landet.

Tingsrätten, som bedömde straffvärdet till fängelse i 14 år, beslutade att mannen skulle utvisas. Hovrätten fann inte att det fanns synnerliga skäl att utvisa mannen och upphävde därför tingsrättens beslut. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom i frågan om utvisningen och yrkat att mannen ska utvisas ur landet.

Den fråga som riksåklagaren bedömer är av intresse ur prejudikatsynpunkt är hur olika faktorer ska vägas mot varandra vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl när det å ena sidan rör sig om allvarlig och starkt integritetskränkande brottslighet med ett högt straffvärde och å andra sidan gäller en person som har vistats lång tid i landet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook