Efter dubbla praktfiaskot – nu har de mäktiga kvinnorna kommit överens | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län Toppnyheter

Efter dubbla praktfiaskot – nu har de mäktiga kvinnorna kommit överens

Nu är de överens. Till synes åtminstone. Efter alliansens budgetfiasko i regionen och socialdemokratiska oppositionens misslyckande att överta makten.

Vid måndagens möte beslutade regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att godkänna de kompletteringar i Budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019-2020, som Alliansen och oppositionen enats om.

Förslaget tas upp på regionfullmäktige på tisdag och innehåller utöver kompletteringar, även ett uppdrag till regionstyrelsen om att återkomma med förslag till fördelning av återstoden av de riktade statsbidragen.

– Det känns bra att vi nu kan presentera ett förslag som innebär en komplett budget och verksamhetsplan för de närmaste åren, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (m) i ett pressmeddelande.

Utifrån budgetbeslutet i regionfullmäktige den 8 november, där Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag bifölls med undantag av ett antal yrkanden som avslogs, väcktes frågan om behov av kompletteringar till det antagna förslaget. Dessa omfattar bland annat direktiv till styrelse och nämnder, mål för god ekonomisk hushållning, taxor, avgifter samt regelböcker för vårdval.

– Efter fullmäktiges budgetbeslut är det bra att vi nu kan presentera nödvändiga kompletteringar i form av direktiv, underlag och bilagor för regionfullmäktige, säger Carina Ödebrink (s), regionstyrelsens 2:e vice ordförande.

I det kompletterade budgetförslaget har 68,6 miljoner kronor av de riktade statsbidragen för 2018 fördelats utifrån budgetbeslutet den 8 november. De resterande cirka 104 miljoner kronorna kommer att behandlas politiskt, utifrån de överenskommelser som tecknas mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook