Jönköping Jönköpings län

Efter överdosen på sjukhuset – nu kommer beslutetInspektionen för vård och omsorg meddelar beslut i ett ärende som handlar om för hög läkemedelsdos.

Ivo bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att Region Jönköpings län har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen. Ärendet avslutas.

Ärendet gäller en ung person som kom till Länssjukhuset Ryhov på grund av krampanfall och behandlades med dropp med tillsats av natriumsalt. Ett missförstånd i kommunikationen mellan läkare och sjuksköterska medförde att dosen av natriumsalt blev fyra gånger för hög i startdosen. Misstaget upptäcktes snabbt. Händelsen hade ingen betydelse för den fortsatta behandlingen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook