Efter skandalen i Vetlanda kommun: många vindkraftverk har granskats | Höglandsnytt
Höglandet Toppnyheter Vetlanda

Efter skandalen i Vetlanda kommun: många vindkraftverk har granskats

Arbetsmiljöverket granskar säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk. Kontrollen omfattar 23 vindkraftverk och de vanligaste bristerna rör hissar, farliga utrymningsvägar och risk för att komma åt rörliga delar och att det saknas bruksanvisningar på svenska.

Antalet vindkraftverk växer i Sverige. Arbetsmiljöverket har granskat säkerheten och arbetsmiljön för de som arbetar med drift och underhåll av höga vindkraftverk på upp till 120 meters höjd. Kontrollen bestod dels av en marknadskontroll riktad mot tillverkare av vindkraftverk, och dels arbetsmiljöinspektion riktad mot ägare av vindkraft. Totalt har Arbetsmiljöverket besökt 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare mellan december 2015 (när vindkraftverket föll i Lemnhult i södra Vetlanda kommun efter, vad det visade sig, en byggskandal) och maj 2016.

– Det är viktigt att kontrollera att vindkraftverk är säkra arbetsplatser så att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av sitt arbete. Därför är det angeläget att säkerhetsregler följs, säger Monica Torgrip, chef för teknikenheten på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets marknadskontroll undersöker om tillverkare av nya vindkraftverk uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i de Europeiska maskinreglerna. Granskningen visar att vindkraftverken har ett antal säkerhetsbrister. I marknadskontrollen av vindkraftverken var de vanligaste bristerna farliga utrymningsvägar och bristande utrustning för utrymning. Många hissar hade brister. I flera verk fanns även risk för att komma åt rörliga maskindelar. Många tillverkare hade också bristfälliga eller saknade bruksanvisningar på svenska.

Arbetsmiljöinspektionen ställer även krav på att vindkraftverkens ägare följer de regler som ska säkerställa att de som arbetar på vindkraftverk har en säker arbetsplats och att ingen skadas. De vanligaste bristerna var att det saknades utrymningsplan och beredskapsplan för första hjälpen och krisstöd. Flera ägare hade inte heller tagit kontakt med lokal räddningstjänst om hur eventuell räddningsinsats ska ske.

De vanligaste bristerna är

• farliga utrymningsvägar
• risk att komma åt rörliga maskindelar
• bristfälliga hissar
• att det saknas bruksanvisningar på svenska.

– Vi har kontaktat tillverkarna samt ägarna av de inspekterade vindkraftverken och meddelat dem vilka brister vi upptäckt. Ägarna och tillverkarna har skickat in åtgärdsplaner där det framgår hur de planerar att rätta till bristerna. De visar intresse för att förbättra säkerheten enligt de krav vi ställer, vilket leder till förbättringar i hela branschen, säger Monica Torgrip.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook