Debatt Opinion

Efter skolinspektionens tillsyn i Nässjö: ”ohållbar situation”

Enligt senaste skolrankingen har Nässjö kommun sjunkit från plats 92 till 106. När det gäller resurser ligger vi på plats 223 och lärartäthet plats 187. För att råda bot på dessa dystra siffror satsar miljöpartiet de gröna kraftfullt på skolan i vårt budgetalternativ, skriver Rikard Salander på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”6″]
Nässjö förtjänar en framtidsinriktad skola. Nässjös unga förtjänar en trygg och säker skolgång, där de blir sedda  och får möjligheter att utvecklas efter sina individuella behov. Tyvärr går nu utvecklingen åt fel håll och majoritetens budget för 2013 är ytterst blek, när det gäller nödvändiga satsningar på skolan.
Efter skolinspektionens  tillsyn nyligen, framgår att det finns brister i Nässjö kommun, särskilt då det gäller barn med behov av särskilt stöd. Vid intervjuer med elevhälsan framkommer det att det finns elever som behöver särskilt stöd, som har fått vänta i tre år för att få en psykologutredning.
Det här är en ohållbar situation och  kan till viss del bero på att det bara finns två skolpsykologtjänster inom kommunen. ”Då utredningarna inte kan slutföras kan skolan inte vara säker på att rätt åtgärder sätts in och detta medför till att elever riskerar att inte nå målen”, skriver skolinspektionen.
Bu-nämndens ordförande Leif Ternstedt(s) menar att, om det är så måste det ses över. Det räcker inte för de barn som behöver extra stöd. Nässjö kommun behöver anställa fler skolpsykologer för att bidra till att ge fler barn det stöd, som de förtjänar och har rätt till.
Enligt den senaste nationella skolrankingen har Nässjö kommun sjunkit från plats 92 till plats 106. När det gäller resurser ligger vi på plats 223 och lärartäthet plats 187. För att råda bot på dessa dystra siffror satsar Miljöpartiet de gröna kraftfullt på skolan i vårt budgetalternativ.
Vi vill ha fler skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger och lärartjänster i kommunens skolor. Detta för att skapa förutsättningar till den framtidsinriktade skola som kommunens unga förtjänar och för att göra Nässjö till en bättre och mer attraktiv skolkommun.
Rikard Salander (mp), ledamot i bu-nämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Leif Ternstedt vill inte ha kvar några barnfamiljer i Nässjö. Det blir mycket enklare så. Om hälften av barnfamiljerna flyttar kan han lägga ner hälften av skolorna och på det viset spara lokalkostnader.

Kommentarer avstängda