Efter tre år – äntligen kommer döde Stockholmarens pengar | Höglandsnytt
Höglandet Jönköpings län

Efter tre år – äntligen kommer döde Stockholmarens pengar

Snart tre år efter att testamentet vunnit laga kraft kan nu stipendiet till konststudenter på Höglandet börja delas ut.

Den Stockholmsbaserade konstnären Paul Peterson avled våren 2013.  I sitt testamente daterat hösten 2004 hade Peterson som sin vilja inskrivit att all kvarlåtenskap ska efter skulder och gravvård betalats tillfalla Paul Petersons Stiftelse.

Enligt upprättat stiftelseförordnande ska stiftelsen förvaltas av Landstinget i Jönköpings län. Stiftelsens ändamål ska vara att genom utdelning av stipendier lämna stöd för konstnärlig utbildning inom bildkonst och skulptur till förtjänta elever vid konstskolor. Sökande ska vara bosatt i Jönköpings län eller på annat sätt ha anknytning till länet. Stipendierna ska årligen utdelas på stiftarens födelsedag 25 februari.

Testamentet vann laga kraft i slutet av november 2013. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 4,6 miljoner kr.

Nu har regionledningen beslutat att börja dela ut stipendiet med start nästa år. Stipendiet på 100 000 kr blir ett av de största i sitt slag i Sverige.

Ansökningstiden är mellan 1 oktober-1 december i år. Konststuderande som har anknytning till länet kan söka stipendiet, som ska användas för att förverkliga konstnärliga idéer och projekt under studietiden. En referensgrupp bestående av regionala och nationella företrädare för bildkonstområdet väljer tillsammans med stiftelsen ut stipendiater.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook