Debatt Ekonomi

Ekonomin går bättre – märks inte i Jönköpings län


”För företagen i Jönköpings län förväntas en mer positiv utveckling av produktion och försäljning framöver, men de flesta företag håller igen med anställningar och investeringar. Utmärkande är investeringstakten som är den lägsta i riket”, påpekar Anna Gillek Dahlström, chef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län, på tal om organisationens senaste konjunkturrapport.

Ekonomin i omvärlden går allt bättre, särskilt gäller det västvärlden och främst USA och Storbritannien. Många länder gynnas av det låga oljepriset. Som en följd av försämrad konkurrenskraft har Sverige dock svårt att dra nytta av detta. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, där BNP-tillväxten väntas bli 3,1 procent både 2015 och 2016. För företagen i Jönköpings län förväntas en mer positiv utveckling av produktion och försäljning framöver, men de flesta företag håller igen med anställningar och investeringar. Utmärkande är investeringstakten som är den lägsta i riket.

Svensk ekonomi drivs fortsatt främst av inhemsk efterfrågan. Låga räntor och hög sparkvot i utgångsläget bidrar till den privata konsumtionen, men kommande skattehöjningar och amorteringskrav verkar dock i motsatt riktning. Trots att exporten tar viss fart bidrar inte nettoexporten till svensk tillväxt. Konkurrensen från utlandet är nu hög inte bara för exportföretag men också för företag som säljer på den svenska marknaden. Det har lett till en stark tillväxt av importen.

Det är fortsatt hushållen som driver på den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Men det finns en viss osäkerhet kring effekterna av regeringens politik. Man ska vara medveten om att den svaga uppgång vi nu ser är bräcklig. Svenska företag är utsatta för hög konkurrens och om den förda politiken bidrar till att försämra konkurrenskraften kan läget bli mycket allvarligt.

Trots den relativt sett goda tillväxten kommande år biter sig arbetslösheten fast och hamnar på 7,5 % vid prognosperiodens slut. Företagen i Jönköpings län är också mycket återhållsamma när det kommer till framtida anställningsplaner. 7 av 10 företag kommer att ha oförändrad personalstyrka. 1 av 10 minska och 2 av 10 förväntas öka antalet anställda de kommande sex månaderna. Sett till normala förväntansnivåer så är det en bra bit kvar tills läget är normaliserat.

Matchningsproblem, hög arbetskraftskostnad, höga ingångslöner, ineffektiv arbetsförmedling är bara några faktorer som påverkar. Det gäller nu att vi försöker dra full nytta av den något stärkta efterfrågan internationellt och nyttjar konjunkturuppgången. Svenska företag måste ges de bästa förutsättningarna för att kunna konkurrera.

Anna Gillek Dahlström
Svenskt Näringsliv

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook