Ekonomi Jönköpings län

Ekonomiskt haveri för länstrafiken

Det gick inte bra alls för länstrafiken i Jönköpings län ifjol.

Inte många av målen med året nåddes, visar en ekonomisk uppföljning som presenteras för landstingsledningen. Detta gäller inte minst andel nöjda kunder där procenttalen ligger klart under vad länstrafiken förväntat sig.
Den s k självfinansieringsgraden (hur mycket av resandet som betalar sig med biljetter) är lägre än planerat och ligger på bara drygt 40 procent jämfört med 50 procent som var tanken.
Totalt är biljettintäkterna 10 miljoner kronor lägre än budgeten och trenden är att kostnaderna ökar mer än vad man får in på biljettförsäljning.
Efter länstrafiksledningens dunderfiasko när man förlorade en skiljedom mot den tidigare entreprenören för Krösatågen har kostnaderna ökat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook