Eksjö

Eksjö kommun drar bort bevattningsförbudet


Eksjö kommun drar bort bevattningsförbudet från nästan hela kommunen. Förbudet som trädde i kraft under vintern gäller nu bara Eksjö stad.

På grund av historiskt låga grundvattennivåer infördes i december förbud mot att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten.

Läget är nu mest akut i Eksjö tätort. Desto längre österut i kommunen desto högre grundvattennivå.

På grund av detta gäller förbudet om att använda det kommunala vattnet till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten från och med den 18 april 2017 endast i Eksjö tätort, meddelar kommunledningen under tisdagen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook